Nedlagte gårde

VANDEL

Matrikel 2c i Vandel - Skovgaard

Matrikel 2v i Vandel

Matrikel 5b i Vandel

Matrikel 2b og 9d i Vandel - Karlsmindegården

Matrikel 3b i Vandel - Vestengaard

FREDERIKSHÅB

Matrikel 3c Frederikshåb - Vestergaard

Matrikel 3s (1a) - Rygbjerggård  Hofmansfeldt 

Matrikel 1d Hofmansfeldt

Matrikel 1e Hofmansfeldt - Granly

Matrikel 2b  Hofmansfeldt - Ulvehøjgård

Matrikel  2d Hofmannsfeldt - Vingely

Matrikel 1g Hofmannsfeldt

Matrikel 2g Hofmannsfeldt

Matrikel 2h Hofmannsfeldt

Matrikel 3b Hofmannsfeldt

Matrikel 3f og 2q Hofmannsfeldt - Hvidekilde

DALDOVER

Matrikel  3d - Daldover

Matrikel  3a - Højlundgård -Daldover

Matrikel  5c - Daldover

RANDBØL

Matrikel 5 - Randbøl