Historisk Atlas har vi kort beskrevet skæbnen for de gårde der - i forbindelse med tyskernes etablering af Vandel Flyveplads i 1943 - blev en del af krigens offer. Og her er  der uddybende fortællinger om de enkelte gårde og deres beboere gennem tiderne.

Et andet vigtigt vidnesbyrd om aktiviteterne gennem tiderne i et typisk landsogn som vort, er en beskrivelse af de gårde der stadig er i drift - også disse gårde kan du se på Historisk Atlas - nogle dog beskrevet mere end andre, men vi arbejder ufortrødent på at udvide beskrivelserne.