Forskellige beretninger om livet i sognet

 

 

De forskellige fortællinger er fortalt af:

 

Svend Aage Hansen

Ejnar Steen Hansen

 Lynge Stenager