Bremerfamilien i Vandel

Indledning.

I foråret 2010 henvendte Willy E. Jensen, Fredericia sig på Randbøl Sogns Lokalarkiv og Museumsforening i Vandel for om muligt, at finde nogle protokoller over plejebørn i Randbøl kommune fra først i 1900-tallet, som han havde fået oplysning om kunne findes her.

Grunden til dette var, at Willy E. Jensen søgte oplysninger om sin farmor Jensine Jørgine Nielsen, som havde været plejebarn hos familien Peder Pedersen Bremer på Vandel mark fra 1914. Willy E. Jensen havde forinden udført et stort arbejde for at kende sin families aner gennem slægtsforskning.

Lokalarkivet var ganske vist i besiddelse af oplysninger om plejebørn i form af dele af protokoller fra ”De fattiges kasse”. Desværre sluttede disse oplysninger med

Lokalarkivet tilbød alligevel at være Willy E. Jensen behjælpelig med, hvad arkivet var i besiddelse af om plejeforældrene Peder Pedersen Bremer, herunder om stedfæstelse af denne families bopæl.

Lokalarkivet kunne derefter sideløbende lukrere på de fundne oplysninger til ájourføring af det igangværende projekt under emnet ”gårdhistorier”.

En omsiggribende udveksling af oplysninger, materiale og gamle fotos om emnet fandt herefter sted mellem Willy E. Jensen og lokalarkivet, som senere også omfattede Willy E. Jensen onkel Eli Jensen fra Vejle.

Det viste sig, at Eli Jensen er søn af førnævnte plejebarn Jensine Jørgine Nielsen og derfor kunne bidrage yderligere til opklaringsarbejdet. Begge har i den anledning besøgt lokalarkivet og lokalområdet og har ved den lejlighed afleveret bl.a. fire stk. CD’er indeholdende affotograferede sognerådsprotokoller fra Randbøl Sogn, som Willy E. Jensen havde fremstillet til lokalarkivet i Vandel.

Randbøl Sogns Lokalarkiv og Museumsforening udtrykker herved sin tak til Willy E. Jensen og Eli Jensen for samarbejde, hjælp, materiale og fotos i forbindelse med ovennævnte sag.
 

Bremer-familien i Vandel.

Nedenstående sammendrag er tænkt som en oversigt over hvorledes Bremer-familien var bosat på Vandel Mark på forskellige landejendomme, sydvest for Vandel, i perioden 1880-1944. Hver enkelt landejendoms historie ligger desuden beskrevet på Lokalarkivet i Vandel under de berørte matrikelnumre.

1880 flyttede Peder Pedersen 63 år og hustru Maren Sørensen 57 år fra Egtved Sogn til Vandel Mark, hvor de etablerede sig på matr. nr. 1d Vandel, senere kaldet Bremerholm.
Familien bestod af ægteparret og to sønner Peder Pedersen 19 år og Søren Pedersen 17 år, samt Peder Pedersens far 91 år. Desuden havde familien et plejebarn Niels Pedersen 3 år.

1914 tog de to sønner navnet Bremer til deres efternavn, således, at deres samlede efternavn blev Pedersen Bremer.
Navneændringen blev påført deres dåbsattester.

1895 købte den ældste søn Peder Pedersen, sammen med sin nygifte hustru Ingeborg, matr. nr. 4e Vandel, senere kaldet Vestenholt.
Blandt deres børn var Severin Pedersen Bremer født i 1897.
Han overtog Vestenholt  i 1924, sammen med sin hustru Kirstine Hansine Andrea Pedersen født i 1900.
Peder Pedersen Bremer og Ingeborg flyttede derfor til Vandel i det hus, der i dag ligger på Randbølvej nr. 1.

1930 solgte Severin og Kirstine Pedersen Bremer Vestenholt og flyttede til Randbøl.
Peder Pedersen og Marens anden søn Søren Pedersen overtog i 1889 matr. nr.1d Vandel, Bremerholm efter sine forældre. Han havde i mellemtiden giftet sig med Maren Hansen født i 1861.
Sørens far blev boende i gården på aftægt.

1907 købte Søren Pedersen naboejendommen mod vest matr. nr. 4g og 4r Vandel, som han kaldte Bremersminde.

1913 flyttede Søren Pedersen og Maren Hansen hen på den nye ejendom og overdrog Bremerholm til deres søn Peder Pedersen født 1890 og dennes hustru Maren Kirstine Pedersen født 1889.
Peder Pedersen og Maren Kirstine blev boende på Bremerholm, indtil ejendommen blev beslaglagt af den tyske besættelsesmagt i 1944. Bygningerne blev da revet ned.

1917 byggede Søren Pedersen Bremer en ny landbrugsejendom midt imellem Bremerholm og Bremersminde, men lidt mod nord på jord udstykket fra de to nævnte ejendomme. Ejendommen blev tildelt matr. nr. 1t og 4h Vandel.
Den blev overdraget til deres anden søn Hans Laursen Pedersen født 1891. Han var gift med Mette Marie Pedersen født 1891.
Hans Laursen Pedersen og Mette Marie blev boende på ejendommen, indtil den blev beslaglagt af den tyske besættelsesmagt i 1944. Bygningerne blev revet ned omkring 1950.

1927 overdrog Søren Pedersen Bremer ejendommen matr. nr. 4g og 4r Bremersminde til sin tredje søn Marius Legart Pedersen født 1897.
Marius Legart Pedersen giftede sig med Petra Andrea Pedersen født 1902.
Marius og Petra boede på Bremersminde indtil også den blev beslaglagt af den tyske besættelsesmagt. To af dens længer står dog tilbage i dag.
Søren og Maren Pedersen Bremer byggede et nyt hus i Vandel og flyttede dertil i 1927. Huset er beliggende på Gl. Stationsvej 3.

 Kort der dels viser ejendommenes tysk tildelte numre, dels hvem der ejede dem ved beslaglæggelsen i 1944.
Bremerfamiliens ejendomme var følgende: Fra vest nr. 11 Vestenholt, nr. 6 Bremersminde, nr. 5 Hans Laursen Petersens og nr. 90 Bremerholm.
Kortet findes på Lokalarkivet i Vandel.