Geologi og Geografi

 

Vandel

Randbøl

Bindeballe

Frederikshåb

 

Randbøl sogn er beliggende i den del af Vejle Kommune som benævnes Vejle vesteregn, og det er det største af de sogne, som udgør Tørrild herred.


Ifølge sagnet har sognet fået navn efter kong Ran, som havde sit kongesæde her. Han faldt i kamp med nabokongen Amlund fra Lindeballe i Kongsdal i Gødding skov. Kong Ran ligger begravet i Randbøl, og der blev kastet en høj over ham. Hans mænd blev begravet i de fire høje, som er beliggende nord for Rans høj, der ligger på Randbøl kirkegård.


Sognet ligger på den jyske højderyg og skråner mod øst og vest. Denne beliggenhed har skabt meget afvekslende landskabsformer. Mod vest findes hedesletter med bakkeøer (på en sådan bakkeø ligger Vandel by), og mod øst morænebakker med mellemliggende søer, lavninger og tunneldale (i en af disse dale ligger landsbyen Randbøldal).

På Randbøl hede har vi de mærkelige 'Stallbanker', som må betegnes som en geologisk seværdighed. Disse banker eller klitter består af strandsand, og det må siges at være usædvanligt at finde det fineste strandsand midt inde i landet.


Mellem klitterne i Frederikshåb plantage opstår med visse mellemrum søer i lavningerne - de har den mærkelige egenskab, at de opstår i tørre perioder og forsvinder igen i våde perioder. De benævnes Syvårssøerne.

Randbøl Sogn kulturhistorie