Østerbyvej 15, Vandel


Matr.nr. 5d Vandel


Ejere:
1859: Thorkild Jensen
1861: Jens Hansen
1862: Hans Schou Nielsen, lyst 1873
1874. Kristen Nielsen
1907: Niels Christensen Nielsen – soldaternavn Vilstrup *)
1944: Staten overtager gården i forbindelse med anlæg af flyveplads
1947: Hans Lyshøj køber gården af staten
1966. Maren Lyshøj
1992: Thomas Ensted Jensen *) Da Niels Christensen Nielsen (Kristian Nielsen) stammede fra Nørre Vilstrup ved Vejle og som soldat (dragon) derfor under sin soldatertid fik navn efter hvor han kom fra (dette brugtes på den tid i stedet for som senere at give soldaterne numre). Navnet blev ved med at hænge ved (ikke blot til ham, men til alle hans efterkommere også. Et eksempel herpå er Kristian Nielsen fra Staghøjvej 10. Han blev af alle kaldt Kristian Vilstrup uanset at hans navn var Kristian Nielsen. I de senere år har nogle fra slægten taget navnet Vilstrup til sig, blandt andet Niels Vilstrup på Hedevej no. 1.
Jorden blev solgt fra i 1966 og blev delt imellem Poulin Olesen, som boede i Billund kommune vest for gården, og Hans Kristian Mejer, der boede umiddelbart øst for ejendommen. Det var den gamle markensvej 'Staghøjvej' der udgjorde skellet ved mageskifte.
Det kan her bemærkes, at efter krigen i Hans Lyshøjs tid på gården, forfaldt stuehuset som man kan se på tidligere foto.
Efter hans død bekostede hans enke, Maren Lyshøj, nyt tag af bølgeeterni og gavlene blev rettet op hvorved svalerne forsvandt. Dette tømrerarbejde udførtes af tømrermester Frode Pøhl i Billund.
Et eksempel på hvor grel siuationen var for Hans Lyshøjs enke, Maren Lyshøj ved overtagelsen af ejendommen til hende i 1966, var blandt andet, at en nabo berettede, at da han var på visit en aften kunne kigge lige op gennem taget, som var tyndslit og fuldt af huller, og her se stjernerne tindre.
Og da mølleren fra Løvlund Mølle stillede med et høstpantebrev og forlangte sine penge så Maren ikke anden udvej end at besøge sin nabo Pouline Olesen – og derved fremkom salget af jorden.
Der blev nu penge til at dække pantebrevet og sætte stuehuset i tiltrængt stand, bl.a. med et nyt tag, som man ved at læse ovenstående nok kan se var yderst tiltrængt.
Det er med stor glæde og fornøjelse, at man i de sidste par år har fulgt den nuværende ejer, mekaniker Thomas Endsted Jensens flotte restaureringsarbejde, især på stuehuset hvor der bliver muret gesimser i gammel stil, nye vinduer med sprodser, skorsten som er indkravet – netop som det så ud før i tiden. Nye kviste osv, for slet ikke at tale om taget som nu består af glaserede teglsten.
Flot, flot og en pryd for øjet.
Svend Aage Hansen