Kastanievej 51, Vandel

Matr.nr. 12f, 8h og 12i i Vandel  størrelse 11,3 ha

Udstykket fra 8a i Vandel i 1891

1891: Niels Nielsen
1902: Søren Christian Nielsen
1907 Christian Mogensen Iversen
1928: Jacob Iversen
1955: Egon Jensen
1986: Hans Bachhaus
1992: Stig Nilsson

Stig Nilsson fortæller til Svend Aage Hansen:

SN driver selv jorden. Der er tilplantet 1 ha med normangran (skete i 2010). 8,4 ha drives som agerjord, primært med korn. Gården drives som hobbylandbrug og der er et mindre savværk på ejendommen.

På gården findes overpløjede gravhøje.

Bygningerne er restaurerede og udbygget med nænsom hånd så de i dag står i fin stand.