Gammel  Åstvej 22, Vandel , Nordvang


Matr.nr. 8 e Vandel – areal 18 haEjere:

Jacob Nielsen
1874: Hans Mortensen
1891: Anne Mortensen
1891: Grethe Martine Mortensen
1894: Kirstine Mortensen
1908: Thomas Hansen Thomsen ved vielsesattest
1934: Hans Thomsen
1949: Peder Ebbesen
1950: Ane Ebbesen
1959: Herluf og Otto Ebbesen
1967: Otto Ebbesen eneejer
1969: Otto Ebbesen og Henry Rasmussen
1993: Henry Rasmussen, Peter og Jens Herluf Ebbesen
2000: Meta Rasmussen, Peter og Jens Herluf Ebbesen
2001: Daglig Brugsen Vandel
2003: Marianne Jensen
2005: Egtved Kommune
2007: Vejle Kommune

Fortalt af Svend Aage Hansen

Da Daglig Brugsen opkøbte gården i forbindelse med ny omfartsvej, blev jorden splittet op i mindre dele:

Evald Godtfredsen, Åst (Gøddingvej 12) købte 5 ha der kom til at ligge nord for omfartsvejen

Daglig Brugsen beholdte derpå 2 ha, hvoraf de solgte den ene til Kurt Pedersen som yderligere købte 1 ha med de oprindelige bygninger af kommunen.

De resterende 10 ha beholdt Egtved Kommune selv med det formål, at etablere et industrikvarter her. I dag er det dog, i forbindelse med kommunesammenlægningen, Vejle Kommune der ejer arealet – og på grund af denne kommunes dårlige økonomi, er alle de fine planer lagt på køl.
Dog bliver arealerne lejet ud til en lokal landmand som bruger disse til græsafgrøder, dvs. at markerne bliver sået jævnligt og derfor fremstår pæne og nydelige.

Oprindelig hørte der også en mindre moselod til gården (som Egtved Kommune frasolgte) beliggende i Plougslund mose, i lighed med de omkringliggende gårde der også have en moselod her.

I Henry Rasmussens og Peter og Jens Herlufs ejerskab foregik der en større grusudvinding på den nordlige halvdel af ejendommen. Da man kom op til ejendommen løb man ind i nogle store lerlommer så grusgravningen stoppede her da det blev for dyrt og besværligt at fortsætte hermed.

Gården er således splittet op i flere dele, men i dag kan der op mod den østlige rundkørsel beses en hel erhvervspark (Erhvervspark Nord) bestående af adskillige nyopførte, grundmurede erhvervsbygninger.

Det kan nævnes, at der i dag eksisterer 10 stk. momsregistrerede virksomheder, det kan man da kalde udvikling, og en god en.

Til slut kan nævnes, at der i dag med den nye vej fra rundkørslen mod nord i Vandel by har fået navn efter en af ejerne af gården (1934 til 1949) vejen kaldes i dag Hans Thomsensvej.