Åstvej 2, Vandel – Lille Virkelyst


Matr.nr. 7o Vandel (96 ha) – udstykket fra Virkelyst

Ejere:

1929: Erik Eli Nielsen
1942: Harald Christensen
1947: Vagner Hansen
1951: Gunnar Hansen Raun
1996: Svend Erik Sørensen


Udvidelsen og udbygningen af gården begyndte allerede i Gunnar Rauns tid for at tage fart i Svend Erik Sørensen's ejerperiode.

Han tilkøbte af Inger Schnedler i 1996 24 ha ud mod Grindstedvej og af Egtved Kommune (Lindegården, Grindstedvej 1) 30 ha i 2001. Endvidere tilkøbtes af Niels Jørgen Sørensen (Rønhøjgård, Åstvej 6) 25 ha – så gården i dag er på i alt 96 ha.

Stuehuset og produktionsbygningerne nedbrændte totalt i 1983 hvorefter der blev opført nye moderne stalde foruden et nyt stuehus.

Efter Svend Erik Sørensens overtagelse af ejendommen blev der for lidt plads i stuehuset da foruden den lille familie,  medarbejderne også skulle bo i huset. Derfor skete der i2006 en kraftig udvidelse af huset. Blandt andet blev der sat høj rejsning på hele huset hvorved der blev etableret fire værelser, en stue og et badeværelse.

I de senere år er der sket en meget stor ekspansion af avlsbygningerne så der i dag er ca. 7400 kvm under tag – blandt andet er der bygget foderlade, siloanlæg og en løsdriftsstald på 5200 kvm.

Gårdens drift består af en malkebesætning på 230 køer + opdræt. Rasen er R.D.M som selvforsynes af gårdens arealer. Malkningen foregå ved malkestald.

Markdriften foregår delvis med maskinstation (Jørgensens maskinstation i Filskov).

Efter rundvisning i stalden kunne det konstateres, at dyrene var rolige, sunde og velnærede og på grund af den gode dyrevelfærd kvitterer dyrene med en højere ydelse end ved overtagelsen. Så i dag ydes der 9000 liter mælk årlig (mod 5500 liter i 1996).

Det kan nævnes, at gården siden 2008 er udtaget til 'Rør ved landbrug'. Hvilket indebærer, at skoler og institutioner kan besøge gården og få et indtryk af moderne landbrug.

Udfærdiget af Svend Aage Hansen    Gunnar og Tove Raun