Vi passer på historien

Lokalarkivet er Randbøl Sogns fælles hukommelse og arkivet rummer en guldgrube af oplysninger om sognet - om de mennesker, der boede her og om områdets erhverv, foreninger, begivenheder, personfortællinger og meget, meget mere.


Arkivets formål

Randbøl Sogns Lokalarkiv har tre hovedformål:

  1. Indsamling af arkivalier. Vi modtager og indsamler arkivalier fra lokalområdet.
  2. Opbevaring. Forsvarlig opbevaring og arkivering som foregår efter SLA´s (Sammenslutningen af lokalarkiver i Danmark) anvisninger.
  3. Formidling. Arkivalierne er offentligt eje og skal være til rådighed i henhold til arkivlovens bestemmelser (ikke alt må offentliggøres og medarbejderne på arkivet er underlagt tavshedspligt)

Vi er i gang med at digitalisere registreringen af arkivalierne. Du kan søge i det digitalt registrerede materiale fra arkivet på Arkiv.dk .

Tøv en kende 

- før du smider ud

Din hjælp er nødvendig. Arkivet tager gerne imod, hvad du ligger inde med af

  • Protokoller og referater fra igangværende og nedlagte foreninger i Randbøl, Vandel, Randbøldal, Frederikshåb og Bindeballe - ja fra hele Randbøl Sogn.
  • Papirer fra selvstændige erhvervsdrivende som kan have lokalhistorisk interesse (regninger, reklamer, vejledninger etc.etc.)
  • Skøder og aftægtskontrakter.
  • Breve, postkort, attester og sange som kan fortælle en god historie
  • Kort, avis- og tidsskriftsartikler . videoklip, dias og film mm
  • Fotografier med navne samt hvor og hvornår billedet er fra - kan evt. scannes så du får dit billede igen.

Arkivets samling skal hele tiden udvides og forbedres, så billedet af egnen bliver mere nuanceret, og så udviklingen kan følges helt op til i dag.

I dag er historie i morgen.

Gå på jagt på loftet, i kælderen, i skufferne og på andre gemmesteder. Der er måske gemt nogen historisk interessant materiale, som lokalarkivet kan bruge. Når du rydder op i de gamle gemmer, så tænk altid på dit lokalarkiv. Giv arkivet papirer og billeder i stedet for at kassere dem.

Det kan jo være nyt materiale, der kan give oplysninger om personer, familier, ejendomme eller måske hele lokalsamfundet.

Smid aldrig papirer og billeder ud, før du har talt med arkivet.

Klausuleret materialer

Materiale, som du synes er for privat til, at alle skal have adgang til det, kan efter aftale  blive klausuleret i en kortere eller længere periode.