Hvad kan du bruge arkivet til  ?

 

Randbøl Sogns Lokalarkiv er et godt sted at henvende sig, hvis du har interesse i at vide mere om  fx. din nyerhvervede ejendom - mange af de ældre ejendomme i fx. Vandel har ofte været anvendt til erhverv - og specielle brug under 2. verdenskrig af tyskerne.

På lokalarkivet kan du studere Randbøl Sogns historie.

Hvis din forening har jubilæum og et jubilæumsskrift er på tale - så kik forbi.

Slægtsforskning er populært. Vi har kirkebøger og folketællinger fra 17-tallet til 1910 - og måske er der indleveret en skudsmålsbog eller soldaterbog fra netop den onkel du søger

.Hver torsdag mødes ca.5 - 10 frivillige på arkivet for at behandle de indkomne arkivalier og registrere dem for eftertiden.

Alle arkivalier behandles i overensstemmelse med arkivlovens regler om fx. hemmeligholdelse af oplysninger i et bestemt antal år m.m. - og samtlige medarbejdere har naturigvis tavshedspligt.

Billeder, kort og andre papirer opbevares betryggende i syrefri emballage, så også vore efterkommere kan få glæde af dem.


Vi er i gang med at digitalisere registreringen af arkivalierne. Du kan søge i det digitalt registrerede materiale fra arkivet på Arkiv.dk