Besøg Randbøl Sogns Museum

page1image3564497888

På Randbøl Sogns Museum i Vandel får fortiden liv. Ikke mindst når skoleklasser kommer på besøg for at høre om deres bedste– og oldeforældres liv.

Tilbuddet gælder for 0. til 6. klassetrin.

Besøget varer fra klokken 9 til klokken ca.12, bestemt af brugen af offentligt transportmiddel.

Tilbuddet består af følgende aktiviteter:

Hele holdet: Én lektions undervisning i den gamle skolestue. Herefter oplever eleverne, delt i tre hold, følgende aktiviteter på skift: Rebslagning / lysestøbning i kælderen under Firehøjeskolen, gættekonkurrence om, hvad gamle ting skal / kan bruges til, og rundvisning i museets udstillinger. Hver aktivitet varer ca. 20 minutter.

Museet har udstillinger både ude og inde. Her er det Bindeballestenen. Den er et særsyn i Skandinavien, idet storbonden Ion Pedersen har skrevet sin dagbog i sten.

page1image3564498784

Han skrev:
B.B. 1769 KJØBT VI KIERKEN. 1771 BLEV VI SELVEIER. 1785 BLEV MARKEN SKIFT. IOEN Pedersen 1791.