Priser for arkivarbejde ved 

RSLM:


”Hér-og-nu-svar” på mail eller telefonisk henvendelse: Gratis

.
Kopiering:
Sort/hvid A4 kopi:              3,00 kr.
Farve A4 kopi:                   6,00 kr.


CD/DVD:                       100,00 kr. (incl. ”skive”)


Evt. porto: Gældende posttakst.


Ydelser: 75,00 kr. pr. påbegyndt time (min. 1 t.)


Større opgaver efter aftale.


Betaling som bankoverførsel til foreningens konto eller kontant til kontoret.