Skrevet af N.M.Schaiffel-Nielsen

Den hellige smed i Randbøldal

Når man går en tur rundt i Randbøldal støder man på huse, som blev bygget for næsten 150 år siden. Et af dem er den gamle smedje på Ahornvej nr. 7. Bindingsværket fortæller, at huset er gammelt, men ingen ved præcis, hvor gammel, men der gættes på ca. 150 år. Til gengæld ved man, at huset har undergået adskillige ombygninger. Fra begyndelsen var det kun et lille hus få fag langt. Ser man på billedet fra begyndelsen af sidste århundrede, ser man, at der er to porte ud mod Ahornvej. Om det samtidig kan sluttes, at der også har været hjulmagerværksted, er ikke til at sige, med antallet af hjul på billedet og det værktøj de to herrer til højre har i hænderne kunne tyde på det. Til gengæld er der noget ved bygningen som indikerer en større beboelse. Huset blev imidlertid udvidet mod vest. Det kan ses af et andet billede, og blev bekræftet af den nuværende ejer, da han for år tilbage lagde nyt guld i stuen. Dengang stødte han på soklen til den gamle gavl og dørstenen i gavlen. På billedet, der menes at være fra 1920’erne, ses et vindfang i gavlen, og taget viser tydelige tegn på at være lagt op senere.      

 

                                                                                                                                                                                          
 

 

Dette opstillingsbillede antages at være taget i begyndelsen af sidste århundrede.         

Den hellige smed
Omkring 1870 gik Indre Mission i gang med vækkelsen af befolkningen i Randbøl Sogn. I Hofmansfeldt boede gårdejer Laust Jensen og hans kone Laura på Rygbjerggård. De havde en hård tid på den karrige jord, og modgangen fik dem til at søge trøst i bibelen. Jens Kristian Nielsen fra Tiufkær i Smidstrup Sogn købte en gård i Frederikshåb. Han var med vilje søgt til en tør og sandet egns, hvor der ingen mergel var, med det ene formål at vidne om Guds frelse. Laust Jensens kone døde og Laust sørgede dybt over hende. Han fandt sammen med Kristian Nielsen, som hjalp ham i gang med at holde taler rundt om i nabosognene. Omkring 1880 kom smedesvend Hans Jensen til Randbøldal som smed. I sin tid i Vejle var han en rigtig børste, der elskede at danske, drikke og slå på tæven. Han havde skaffet sig tilnavnet ”Vejle Skræk” på grund af sit vilde liv. Hans Jensens tid som ”Vejles Skræk” endte ganske brat. En aften han sad i kortspil, faldt kortene pludselig ud af hans hænder. Hans Jensen blev meget bange. Han var tidligere blevet kontaktet af ”De Hellige”, men havde hver gang stødt dem fra sig. Oplevelsen med kortene fik ham til at falde på knæ og bede sin Gud om nåde. Efter den oplevelse flyttede Hans Jensen til Randbøldal med familien. Han søgte efter ligesindede og fandt en enkelt fabriksarbejde, som boede ”omme skoven”. Der gik ikke lang tid, inden Hans Jensen fandt sammen med Laust på Rygbjerggård, og et varmt venskab opstod. Dette venskab førte til, at Hans Jensen i 1891 forlod arbejdet som smed, og i stedet blev ansat som missionær i Indre Mission. Hans Jensens fortid som smed, smittede ganske alvorligt af på hans sprogbrug. Lærerinde Johanne Nissen skriver om ham i sin lille bog ”Mindeblade fra vækkelsestiden i Randbøl Sogn”: ”Han var jo smed, og hans ord faldt ikke nænsomt og blødt, som var det hyggeligst at høre, nej de kunne til tider nok få klang af jern og stål”. Hans Jensen var ikke populær, og mange trak vejret lettet da han rejste i 1891.

 

Billedet her er fra omkring 1920-30, hvor huset er blevet forlænget. Bemærk ændringen i tagdækningen.    

 Nyere tid
Johan L. ”Sæj Mæ” Pedersen var smed i Randbøldal fra 1914 til 1946. Ham ved vi ikke så meget om, men skulle nogen kende ham, så lytter forfatteren gerne. Smed Chr. Sørensen købte smedjen i 1946. I starten skoede han heste og reparerede landbrugsmaskiner. Med affolkningen af landbruget måtte han se sig om efter et mere indbringende levebrød. Han blev, som så mange andre i de år, ansat som smed på LEGO i Billund. Det var et arbejde han var meget glad for. Han var snild på fingrene til at lave flotte havelåger i smedejern. Han lavede blandt andet én til LEGO-fabrikkens ejer, Gotfred Kirk Christiansen. I sin fritid var han træner og dommer i Dansk Civil Hundeførerforening. En interesse han gik op i med liv og sjæl. Når der blev trænet hunde, var det med en kommandoføring, der var en kommandobefalingsmand værdig. Sproget var karskt, det havde han blandt andet lært medens han arbejdede i brunkulslejerne i Søby.  

                                                                     

Smedemester Christian Sørensen i færd med at sko en hest foran smedjen. Huset på den anden side gaden tilhører barberer Nielsen, som drev frisørsalon.                                                                                                                                                                           

Oversigt over ejere
Ahornvej nr. 7. Matrikelnummer: 9ae, 9ar, 9as, 9at, af Daldover By, Randbøl Sogn Opført ca. 1860, bygherren ikke kendt.
Omkr. 1882 til 1891 Smed Hans Jensen (?)
Omkr. 1900 Smed og smedelærling på samme tid, Johan Madsen.
23/1 1900 Skøde fra Søren L. Sørensen til arbejdsmand Anders Peter Andersen
9/2 1914 Skifteretsudskrift samt adkomst for Anders Peter Andersens enke Katrine Marie Andersen.
1914 Smed Johan L. ”Sæj Mæ” Pedersen og hans hustru Visse
1946 Smed Christian Sørensen
1988 Smed Kurt Panduro Danielsen

Billeder: Forfatterens arkiv