Skrevet af N.M. Schaiffel-Nielsen

Randbøldal ca. 1895

For at forklare, hvad man ser på dette billede af Randbøldal omkring 1895, skal blikket rettes mod venstre forrest i billedet, hvor man ser Dalekilde Mejeri med den runde skorsten til lavtryksdampmaskinen. Til højre for ses vandmøllen Dalekilde Vognfabrik. Ved at lade blikket fortsætte mod højre ses Daldovergården med avlsbygningerne, og til venstre for dem to spændhuse. Ved at lade blikket fortsætte mod højre ses Randbødal Kro, eller Gjæstgivergaard, som den ind imellem benævnes, blandt andet i Randbøl Sogneråds forhandlingsprotokol og referater fra mejeriet generalforsamling. Til vestre for kroen ses kroens kørestald. Ved at lade blikket fortsætte mod venstre ser man kunstmaler Axel Sørensens hus, Ahornvej 5, efterfulgt af smedjen og endelig Niels Poulsens Købmandeforretning. Det er værd at bemærke, at Ahornvej løber ud mellem smedjen og Niels Poulsens Købmandsforretning. Den blev til det vi i da kalder for Duevej, men dengang fortsatte den ned forbi Daldovergårdens stuehus og ud i vejen, der førte til Bindeballe. Ved at lade blikket gå tilbage til Niels Poulsens Købmandsforretning, kan man følge Ahornvej videre vestpå. Huset, der ligger til venstre for købmandsbutikken, vides der intet om, og den er i dag, i 2010 forsvundet. Længst vestpå ses den gamle lægebolig. Dens kviste blev for mange år siden fjernet af ejeren af det Grønske Skovdistrikt.