Skrevet af N.M.Schaiffel-Nielsen

Der var engang en bypumpe

Bypumpen var stedet, hvor byhyrden vandede sine dyr.

I mange år vidste man vel, hvor pumpen havde stået, nemlig på hjørnet af vejen mod Varde og vejen mod St. Almstok. I dag Grindstedvej – Dalgasvej.

Stifteren af Randbøl Sogns Museum fortale om pumpen til folkemindesamleren Evald Tang Kristensen. Historien findes i Tang Kristensens bog: Gamle folks fortællinger om ”Det jyske Almueliv 3” side 163, og lyder således:

1602.  Her i Vandel er endnu en bykjelde ved höjre side på vejen efter Almstok. Der, hvor nu smedien ligger, var i ældre tid en bakke, der kaldtes hjortebanken, og her samledes byens kreaturer, når de om morgenen skulde drives ud i heden. Der var drift ud til alle fire verdenshjörner, og hederne gik temmelig tæt på byen.
Mogens Jensen, Vandel

Afskriftens med stavemåde og anvendelse af bogstavet ö er ifl. Bogen. Evald Tang Kristensen blev født den 24. januar 1843 i Nr. Bjert ved Kolding. Han døde i Vejle den 9. april 1929.


Året er ca. 1987, bypumpen stilles op på sin gamle plads ved Vandel brugs.


Formanden for Vandel Borgerforening, Peter Hvid på ”talerstolen” ved afsløringen af bypumpen.Så er pumpen klar til afsløring.
Møllehusets søndre gavlDen nordre gavl af Møllehuset i Vandel med Freddy Lykke Nielsens fantasifulde udsmykning. Møllehjulet til venstre i gavlen ligger i dag i Egnsmuseet have i VandelVandel Brugs ca. 1985. det var dengang man stadig vejede varer af til kundene.


Vandel Brugs Ca. 1985. Læg mærke til at OK-tanken allerede dengang var en del af den for brugsens så nødvendige omsætning.