Historisk vandring til “Danmarks længste udgravning”
(Af Bente Lykkegaard)
 img076
 
Lørdag, den 30. oktober inviterede Randbøl Sogns Museumsforening i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv og Forening for Nørup Sogn på en guidet tur til “Vandel Dam”, en lokalitet ved vejkrydset Mørupvej – Gøddingvej nord for Vandel. På dét sted afdækkede Nationalmuseet ved udgravning i forbindelse med nedlægning af naturgasledning i 1983-85 spor efter en stor gård fra germansk jernalder. Anlægget bestod af en større indhegning med et langhus og to mindre huse + desuden 3 mindre huse uden for hegnet, i alt 6 huse på et 2600 km2 stort areal grænsende op til Vandel bæk. Anlægget er ualmindeligt i og med, at der er tale om enligt beliggende jernaldergård af anseelig størrelse.
Gårdsanlægget blev tildækket efter afslutning af de arkæologiske undersøgelser og er siden gået i “glemmebogen” for de fleste. Fundet er dog beskrevet i bogen “Arkæologi på naturgassens vej 1979-86“ udgivet af Nationalmuseet. (Kan ses på læsestuen i museet i Vandel).
På stedet ses nu kun et par bronzealderhøje, men efter at årets majsmark var høstet, gennemførtes en historisk markvandring med Frank Laursen (Lau) som guide.
Udgravningsfeltet var markeret for at synliggøre gårdsanlæggets anselige størrelse. Museumsforeningen var glædeligt overrasket over den fine tilslutning til arrangementet: Hele 26 personer mødte op trods en vejrudsigt, der lovede regn og blæst, - heriblandt folk fra Nørup sogn og naboer til jorden, vi gik på. Man nåede dog en del af turen i tørvejr, og fra toppen af en gravhøj var der god udsigt over det markerede område.
Ved udgravningen fandtes tydelige stolpehuller efter huse og hegn, men hverken spor efter smedje, vævevægte eller kværnsten. Disse uundværlige genstande er måske blevet flyttet med, da bebyggelsen efter nogle år blev forladt. Fundet af en Bromme-spydspids har vist, at stedet var beboet allerede i stenalderen. Vandløb og farvande var oldtidens “motorveje”, og Vandel Dam ligger hverken langt fra Vandel bæk, eller fra hvor Vejle å bliver sejlbar. 
Vi er så heldige at have Lau som frivillig ved museum og arkiv. Han arbejder flittigt med artikelskrivning, foredrag og formidling af den lokale historie, og vi går ikke forgæves til ham, når vi beder ham om at levere et stykke arbejde. Således havde han inden markvandringen undersøgt et stort skriftligt materiale og "kogt" det ned til dén fortælling, vi hørte på den guidede tur. Rent praktisk havde han og Jytte sørget for markering med pinde og plaststrimler på marken, og Ejner Steen Hansen var blevet overtalt til at tegne en 3D-gengivelse af gårdsanlægget, som blev uddelt til deltagerne.
Mange tak til Lau og Jytte for en veltilrettelagt historisk vandring!
 
Randbøl Sogns Lokalarkiv og Museums bidrag til årsskriftet “Spidsbarren”, der udkommer omkring årsskiftet 2022, er en artikel om ovennævnte fund - skrevet af Lau i amarbejde med Peter Egholm Jensen, redaktør af Spidsbarren.
 
markvandring 3 markvandring 2  markvandring 1