En personlighed er gået bort

nielx

Niels Martin Schaiffel-Nielsen døde den 10. august 2020 efter nogen tids sygdom.

For ca. 15 år siden var han i behandling for alvorlig kræftsygdom, som han blev helbredt for. Efterfølgende måtte han dog døje med flere helbredsproblemer og genvandt aldrig sin gamle form. Til det sidste tog han kampen op mod flere sygdomme, men døde svækket, da kroppen sagde stop, næsten 80 år gammel.

Professionelt sluttede han sit arbejdsliv som seniorsergent ved Flyvestation Vandel i 2000 efter 42 års tjeneste. Han arbejdede ved siden af sit job som leder af Flyvevejrtjenesten - og senere af Afdelingskontoret i Materielafdelingen - også som redaktør på tjenestebladet ”Guldøksen” og på Flyvertaktisk Kommandos interne blad ”FLYNYT”. Efter sin pensionering oprettede og udgav han Flyvehjemmeværnsdistrikt II: ”Luftmeldeposten”. Niels Schaiffel arbejdede desuden freelance som fotograf og journalist for Egtved Posten og Billund Ugeavis. Både tjenstligt og sammen med sin hustru, Sine, foretog han mange store rejser. Niels var historisk interesseret og vidende - og samtidig en dygtig fotograf, og han holdt gerne foredrag om oplevelser på rejserne. - I mange år var Niels Schaiffel formand for 4. maj-komitéen, som hvert år forestår mindehøjtideligheden for de omkomne allierede krigsflyvere, der er begravet på Randbøl Kirkegård.

Niels var en uhyre flittig skribent. Han deltog i alt, hvad han kunne overkomme af arrangementer og kulturelle begivenheder og skrev til de lokale aviser om, hvad der rørte sig i lokalområdet. Han fik udgivet flere historiske bøger om bl.a. Randbøl Sogn, som derfor er særdeles velbeskrevet for eftertiden – og modtog Egtved Kommunes kulturpris for sit virke.

Overskuddet for af salget af bøger donerede han til Randbøl Sogns Museum, der er ham stor tak skyldig. Samme museum, dengang med navnet ”Egnsmuseet - Egtved Kommune”, var Niels med til at få oprettet gennem sin indflydelse i kommunalbestyrelsen.

Gennem mange år var Niels en markant formand for museumsforeningen og redaktør af medlemsbladet ”Nyt om Gammelt” samt årsskriftet ”Spidsbarren” for sammenslutningen af lokalarkiver i gl. Egtved Kommune. Han er for år tilbage udnævnt som ét ud af ganske få æresmedlemmer for foreningen. Han var desuden med til at muliggøre finansieringen af RandbøldalMuseet. I dén forbindelse var han en insisterende indsamler af sponsorater til brug for  renoveringen af ”Magasinhuset” fra Randbøldal Fabrik og etableringen af vandeksperimenterne sammesteds (det nuværende ”RandbøldalMuseet”).

Efter at have boet i Randbøldal gennem mere end en menneskealder flyttede Niels og Sine til Egtved i et hus, der var mere egnet for gangbesværede end huset på Ahornvej i Randbøldal.

For ca. 2 år siden døde Sine, men Niels var så heldig at få en god veninde i sin nye nabo, Jette, der var ham til stor hjælp og glæde. De nåede sammen at være på ture og ophold rundt omkring i Danmark.

Den 14. august 2020 indvies på Randbøl Sogns Museum i Vandel udstillingen ”Vandel og Flyvestationen 1943-2003”, en udstilling der er blevet til i samarbejde med Niels Schaiffel med udgangspunkt i hans store viden om flyvestationen og lokalhistorien.

Æret være Niels Schaiffels minde.

Bestyrelsen for Randbøl Sogns Lokalarkiv og Museum.

--------------------------------------------------------------------------------------------