Randbølvej  51, Vandel - Hedelykke


Matr.nr. 2o Vandel


Gårdens areal er 8,8ha

Ejere:
Udstykket fra Skovgård i Vandel, som nu er lagt ind under flyvepladsen
1908: Hans Pedersen
1944: Staten overtager ejendommen til flyveplads
1947: Aksel Pedersen
1954: Helga Pedersen
1961: Egon og Viggo Ravn Pedersen
1973: Egon Ravn Pedersen, eneejer, VRP er død
1987: Flemming Jacobsen
1991: Leo Grønvall
1998: Bjarne Eskesen og Hans Peter Jensen

Hans Peter Jensen fortæller til Svend Aage Hansen:
Gården blev købt med henblik på at drive hobbylandbrug med forskellige husdyr. I starten var det hønseavl, kødgeder (boergeder), limousine kvæg og heste.
Efterhånden overtog heste pladsen for de andre dyrearter, så der i dag kun er en hestebesætning tilbage på 15-20 stk. i alt. Dog stadig på hobbyplan da indtægtskilderne kommer fra lønmodtagerjobs.
Al jord er udlagt i vedvarende græs på nær ½ hektar der er tilplantet med nåletræer.
I Leo Grønvalls  tid  havde gården gennemgået en kraftig renovering som yderligere blev fulgt op af en videregående renovering i 2010.
Gården fremstår således i dag i fin og tidløs stand.

Svend Aage Hansen fortæller:
Viggo og Egon Ravn boede på ejendommen efter deres forældres død.
Viggo var mest kendt for sin store kærlighed til teateret. Han spillede utallige karakterroller i de efter krigen så populære dilletantforestillinger. Disse blev opført først udendørs og så siden på Vandel ungdomsskole.
Egon levede længst og var blandt andet medvirkende til taleindlæg ved en amatørfilm som han og fotograf Aksel Markussen optog af Randbøl Sogn.
Efter sin død havde han testamenteret sin formue (salg af ejendom og opsparet kapital) bl.a., dels til Randbølparken og dels til etablering af en udstilling omhandlende besættelsen på Egnsmuseet i Vandel. Udstillingen er stadig intakt.

Da tyskerne i 1943 påbegyndte etableringen af ’Fligehorst Vandel’ (senere Flyvestation Vandel) havde man brug for et hovedkvarter og det blev ’Skovgård’ der ligger lidt inde på området i den nordøstlige ende. Gården fik nu et tysk navn, nemlig ’Bauleitung’ altså det var her byggeledelsen forefandtes.
På marken ind mod ’Randbølgårds plantage’ blev der nu fyldt op med tømmer, tjæretromler, cement og meget mere. Der blev endog anlagt 2 store branddamme som stadigvæk forefindes.
Vandelbanen fik en aflægger hertil så man kunne fragte materialer til stedet.
Da tyskerne var praktiske folk blev der, også for at undgå den meget omfattende tunge trafik ikke skulle gå igennem Vandel by, anlagt en ny forbindelsesvej fra Vejlevej og ned til ’Bauleitung’ og derpå fortsættelse ud på det store areal.
Vejen passerede Randbølvej netop hvor nr. 51 ligger og de blev derfor helt naturlig en holdeplads da man jo ikke var kommet ind på militært område endnu (dette begyndte først når man havde passeret banen 100m længere mod syd) ja, der blev endog etableret et marketenderi hvor kuske og andet godtfolk kunne beværtes.
Den lokale mælkekusk, Jørgen Tranholm fra Randbøl, havde en del besvær med den kvindelige bestyrer her fordi hun ville have smør uden rationeringsmærker. Men det fik hun ikke da Jørgen var en viljestærk mand.
Vejen eksisterede indtil ca. år 2000 da de nuværende ejere søgte om og fik lov til at nedlægge den.
   


 


Den Danske Brigade 1945


Egon Ravn 1941