Mørupvej 7, Vandel  Vandel Damgård


Matr.nr. 8c og 8d Vandel

Ejere:
1856: Anders Pedersen
1857: Ole Christensen
1863: John Mikkelsen
1863: Tilkøbes 8d
1876: Niels Christian Eriksen
1881: Ane Johanne Johansdatter
1896: Johan Peter Nielsen
1929: Kristian Andreas Nielsen
1975: Ruth Hansen og Erling Sten Nielsen
1976: Erling Sten Nielsen

1999: Karen Hellerup 

Størrelsen på hovedgården er 36,5 ha
Endvidere er tilkøbt en englod fra Åstsiden af bækken (Varde Å) på 2,5 ha
Og tilkøb af 3 stk. mindre moselodder beliggende i Plougslund mose på ialtr 4 ha
Så gården er i dag på i alt 43 ha.

I året 1929 overtog Kristian Andreas Nielsen gården efter sin far, Johan Peter Nielsen for den nette sum af  kr. 24.000,-. Han drev herefter gården som alsidig landbrug.
Efter Erling Sten Nielsen overtog gården i 1976 og forpagtede den ud da han privat boede på en ejendom i Grønbjerg.
Første forpagter var Hilmer Kruse Hansen som i 1978 byggede ny kostald (som var hans personlige ejendom). I ca. 1990 9overtog Erling Sten Nielsens datter og mand Karen Sten og Jonny Hellerup forpagtningen og også omtalte kostald.

Fortalt til Svend Aage Hansen