Grindstedvej 82, Vandel

Matr.nr. 5ap Vandel

1925 udstykker Jens Gregers Jensen en parcel til sin søn Mads Jacob Jensen – udstykket fra 5h i Vandel.

Ejendommes størrelse er 16,3 ha. Uopdyrket hede ved Vandel bæk 2 ha. Jorden udlejet fra ca. 1982.

Ejere
1925: Mads Jacob Jensen
1967: Sigrid Jensen og Gerda Jensen
1967: Sigrid Jensen bliver eneejer

Under krigen var ejendommen udset til anbringelse af et antilufts kanonbatteri.

Detter var varslet ½ år forlods men blev aldrig aktuelt da befrielsen forpurrede disse planer.

Beboerne blev dog evakueret til Rostrup hos en faster her.

Stuehuset er tømret af Ole Kirk Christiansen, Billund (senere LEGO direktør).

Stalden er tømret af Marius Hansen, Vandel.

Sigrid Jensen

Mads Jensen - "Sigrids" farMette  og Jens Gregersen Jensen 'Sigrids bedsteforaeldre

 Mangler billedet


Sigrid Jensen nuvaerende ejer staar ude midt på gaardspladsen og betragter flyveren


Mette-Gregersen-Jensen-'Sigrids farmor

Edel Katrine Jensen_ ungdomsbillede af Sigrids mor