Grindstedvej 80, Vandel

Matr.nr. 5h Vandel.

Ejendommen er udstykket fra nu nedlagt ejendom matr.nr, 5a på Vandel Flyveplads (der senere kom til at rumme teknisk forvaltning)

Ejendommes størrelse er 15ha  (et moseskifte ved Bruno Banks sø er solgt til LEGO) – der er yderligere et moseskifte på 1 ha ved æ’skienmos – jorden er bortforpagtet fra 2010 til Oksegården.

Ejere
1880: N.C.V. Dalgas
1888: Gregers Jensen
1941: Enken Malene Jensen sidder i uskiftet bo til 1948.
1948: Mette Malene Jensen
1957: Peder Søren Jensen og Jenny Marie Jensen
1961: Peder Søren Jensen eneejer (søsteren død)
? senere ejere


1989 Guldbryllup Charlotte Andreasen, Signe Olesen,   Poulin Olesen Malene Olesen


Anne-Lise-Rutling_-hendes-son og mor
Hans J. Olesen

Mads Jensen en nabo Valdemar Hansen og Peder Jensen