Grindstedvej 74, Vandel

Matr.nr. 1f Vandel


Fra 1f er udstykket: 1o og 4n, 1e og 1k

Peter Thomsen drev selv gården til 2007 hvorefter jorden blev udlejet.

Ejere:
1813: --
1867: Niels Pedersen
1913: Anders Pedersen
1922: Jørgen Rasmussen
1922: Peter Tuesen
1927: Johannes Forstbæk
1929: Hans Jensen
1929: Holger Oeglenschlæger
1930: Søren Ibsen
1930: Jens Peter Marius Jensen
1930: Kristoffer Thomsen
1937: Kristoffer Thomsen
1978: Dorethea Thomsen
1993: Peter B. Thomsen

2020:  Jesper Brødsgård Jensen


Peter Thomsen fortæller:

Der hører 18,3 ha til gården i alt.

Foruden den almindelige gård på Grindstedvej 74 tilhører der en englod ved Vandel-Åst bæk på 1,2 ha og en moselod ved Hedevej (også kaldet a’ skienmos) på 0,8 ha.

Peter Thomsen er født i 1933 og startede i lilleskole 2 april 1940 ved frøken Nielsen og gik 1 år i den store skole hos lærer Kristensen.

Skolen blev flyttet til Vandelgård i 1944 for senere at blive flyttet over på Vestervang i efteråret 1944 hvor den blev til lidt efter krigens slutning og hvor den gamle skole blev åbnet igen – efter en grundig rengøring.

Konfirmationen foregik i Randbøl Kirke ved pastor Thisted.

Der har aldrig været ildløs på gården, men gårdens staldbygninger blev ramt af en skypumpe i 2003 hvor stykker af den sydlige ende af staldbygningen blev flået af og kastet ned på gårdspladsen.

Selv svært tømmer blev revet over og store spiger blev trukket op – hvorefter det  forsvandt i nordvestlig retning ud mod Billund flyveplads .

Der blev bygget nyt stuehus i 1962 og ny kostald i 1956. Laden er fra 1941 og hønsehuset er fra 1938.

Gården blev drevet,  som mange andre ejendomme på Vandel mark,  med stor flid og nøjsomhed hvorfor den lille familie kunne få sig et godt udkomme.Ødelagt tag (skypumpe) Svend Aage Hansen er tømrer på opgaven
Peter Thomsen

Navne indsættes snarest