Grindstedvej 72, Vandel  - ’Skovvang’

Matr.nr. 1e Vandel (udstykket fra 1f)

Gården har 15,961 ha og der tilhører 12,5823 ha skov ’Kristianslyst’.

Skoven er tilkøbt i 1977.

Ejere:
1913: Augustinus Pedersen
1955: Egon Pedersen

Diget omkring skoven er opkastet af Jens Gregersen og Niels Kristensen. Fra ejendomme Grindstedvej nr. 80 og 82. Som blev lejet af Vestervang.

Jorden blev udlejet til Trøllund maskinstation fra 2002.

Stuehuset er skalmuret og har fået nyt tag i 1970’erne af Johannes Hansen (Edvard Hansens bror)

Egon Pedersen fortæller at han kørte med mælk under krigen. Og en morgen havde en engelsk bombeflyver smidt 10 stk. bomber for lettere at kunne undslippe en natjager.

Den første bombe faldt i  Østerby ved landevejen (syd for Henrik Banks ejendom, Grindstedvej 90) – resten ind mod nord imod det nuværende Billund flyveplads.

Vinduerne på Poul Kristensens ejendom i Østerby blev blæst ind på nordsiden. Telefonledningerne ved Grindstedvej blev ramt og lå på jorden.

Normalt kom Poul Kristensen ikke så tidligt op, men netop den morgen var han tidligt oppe og helt vågen. Det tror da pokker efter sådan en brat opvågning.

-
Egon Pedersen fortæller yderligere en lille episode som han havde med den tyske værnemagt.

Som nævnt kørte Egon med mælk (vogn med hesteforspand).  Da så han en stor tysk militærlastbil der kom lige imod sig i fuld fart.

Han tænkte så, at hvis jeg trækker lidt ud til den ene side, trækker lastbilen nok ud til den anden side, og så skulle det nok kunne gå.

Som tænkt så gjort. Egon trak ud i den ene side, men tyskeren fortsatte sin vilde fart uden at vige fra vejmidten.

Egon nåede lige at trække helt ud i rabatten, så en kollision undgikkes med nød og næppe.


Svend Aage Hansen, Vandel.Egon Hartvig Pedersen og Tora Emilie Pedersen (før Hansen)