Grindstedvej 69, Vandel ’Oksegården’

Matr.nr. 6c – Udstykket fra Vandelgård


Navnet ’Oksegården’ fik gården af Per Brodersen og har haft det navn lige siden (1974)

Gårdens størrelse er 24ha

Tilkøbt af Kristine Eriksen 8ha fra Staghøjvej 16
I 2004 købtes 11ha af Anne Nielsen, Staghøjevej 10
I 2007 købtes 13ha af Magnus Pedersen, Kastanievej  5
I 2010 købtes 10ha afKnud Mikklsen, Grinstedvej 6

Ejere
Laust Christensens enke
1859: Jacob Laursen, lyst 1860
1896: Laust Antonius Jacobsen
1936: Arthur Jacobsen og Juhl Jacobsen
1948: Arthur Jacobsen bliver eneejer
1970: Erik Hansen
1974: Peder Brodersen
1976: Grethe Frydendahl (Egon Frydendahl)
1994: Kristian Eriksen
2002: Johannes Hviid

Johannes Hviid omlagde gårdens drift fra almindelig landbrug til moderne kalveproduktion. I øjeblikket (2010) produceres der ca. 1000 kalve årligt. (Dansk kalv fra tunge mælkeracer). Dette har ført til en voldsom udvidelse af bygningerne (kalvestalde).

Jorden drives fra 2004 af Trollund Maskinstation.

Nyt stuehus er bygget i 1973 efter at den gamle brændte. Egil Frydendahl byggede en vinkel på i 1983.


En ’øjenvidnebeskrivelse’:
Hermed lige en lille øjenvidnebeskrivelse for bedre at kunne forstå, de barske vilkår som landbefolkningen på Vandel Mark levede under.

I foråret 1957 kom der en frygtelig sandstorm som hærgede hele Vandel. Folk kunne ikke finde roerne som skulle tyndes da de var dækket med sand.

Jeg kan huske (jeg gik på det tidspunkt i Skole på Grindsted kost og realskole), at når jeg kikkede ud af rutebilens vinduer var vejgrøfterne fyldt op til randen af sand.

Og jeg kan huske ved et besøg på det nuværende ’Oksegården’ som dengang ejedes af Arthur Jacobsen hvor hans kone Karen Jacobsen havde den skønneste prydhave med staudebede m.m. og i det hele  taget en masse blomster. Nu var det hele føget til med sand og selv den 1,2 meter høje havehæk var dækket så kun de øverste kviste var synlige.

Alt det sand blev kørt ud af haven på ladvogn, så Karen kunne genetablere haven i sit tidligere omfang.
Svend Aage Hansen, Vandel.


Angående dyrevelfærd:
Der snakkes så meget om dyrevelfærd og at mange dyr i de danske landbrug mistrives og at transporterne af husdyr foregår med voldsomme metoder.

Derfor var det med stor fornøjelse og glæde, da vi var ude for at arkivere ’Oksegården’ til Historisk Atlas.

Vi blev af ejeren, Johannes Hviid, inviteret til at se bedriften som består af opfodring af kalve (kun tyrekalve)
.
I alle rum, store som små, gik der kalve i alle størrelser. Fælles for dem alle var, at de gik i nystrøet halm og var rene og tørre. Der var ikke én der nyste eller hostede og alle så ualmindelig godt ud – velnærede og med blank ren pels.

Det var en fornøjelse at se alle disse sunde raske og velnærede kalve. Godt nok skal de senere slagtes, men indtil den dag har de haft et godt liv.

Da vi kørte hjemad snakkede vi netop om dette tiltag, som man jo ikke kan se fra landevejen, men vi syntes at dette arbejde fortjener at blive nævnt.Johannes Hviid