Grindstedvej 64 - Lille Vestervang

Matr.nr. 3f Vandel, udstykket fra Vestervang


Gårdens størrelse er ca. 20 ha.

Ejere:
1915: Hans Chr. Nelsen
1929: Hans Chr. Nielsens enke Ane Nielsen
1946: Edvart Hansen
1977: Mary Hansen
1998: Freddy F. Madsen

Til gårdens areal på ca. 20 ha hører der en mindre moselod beliggende ved Hedevej, endvidere hører der en del skov med til gården.

Det meste af denne skov væltede i stormen 1999, men er genrejst.

Midt på agermarken er anlagt en lille sø.

Gården drives i dag som fritidslandbrug.Malet af Erik Fogh Nielsen
  Edvart og Mary Hansen ved deres Sølv bryllup