Grindstedvej 60, Vandel - Rosenvang

Matr.nr.3q og 7n Vandel. Udstykket fra Vestervang


Areal 13,8 ha.

Ejere:
1926: Otto Pedersen
1928: Niels Poulsen
1946: Poul Poulsen
1982: Peter Hansen

Poul Poulsen drev ejendommen som alsidig landbrug, men i de senere år kunne det knibe med at få udkomme herfra. Så Poul søgte stillingen som pedel på Vandel Skole hvor han var pedel i en årrække. Jorden blev i denne periode drevet af Alfax grønpillefabrik.

Peter Hansen udlagde jorden til græsning af heste og lavede ejendommen om til hestestutteri. Han levede således af travheste.

Ejendommen var atraktiv for ham da den lå tæt på Billund Trav.

Fortalt til Svend Aage Hansen