Grindstedvej 59, Vandel

Ejendommen udstykkes som aftægtsejendom fra Vandelgård

Ejere:
1896: Peder Laursen
1914: Margrethe Laursen
1954: Peter Laursen
1985: Martin Bonde

I lighed med tidligere ejere har Morten Bonde ikke levet af ejendommen. Kort efter overtagelsen plantede han ca. halvdelen til med rødgran. Resten blev benyttet til hobbydyrehold  dog fra 2006 delvist udlejet.

Det kan bemærkes, at der aldrig har forekommet grusgravning på ejendommen modsat som på nabogården ’Vandelgård’.

Martin Bonde har nedrevet det oprindelige stuehus og bygget et nyt stuehus i wild-west stil i 1994. Morten Bonde ernærer sig som uddannet elektriker og socialpædagog.