Grindstedvej 56  – Vestervang


Matr.nr. 3a, 7a, 7g Vandel

Om gårdens ændringer i størrelse:
Oprindelig udstykning fra 3c Vandel.
I 1840 bestod  gården af matr. Nr. 3a m.fl. Hartkorn 3 tdr 1 skp
I 1850 tillagdes matr.nr. 7a 3 tdr 4 skp hartkorn
Gården består nu af de to hovedparceller plus en engparcel i Bindeballe samt en parcel i Lille Almstok til tørveskær.
Gården havde et samlet areal på over 700 tdr land, hartkorn 6 tdr 5 skp.
I 1899 påbegyndtes en udstykning og under skiftende ejere fraskiltes flere selvstændige brug og enkelte mindre parceller.
I 1920 brændte gården, men blev opbygget igen de følgende år.
I 1921, efter den sidste udstykning, var gården på ca 100 tdr land.

Ejerne fra 1786:
1786: Christen Bennedsens enke
1841: Niels Christensen
1870: Christian Nielsen
1900: Peder Mogensen Nielsen
1908: Laurids E. Lauridsen
1913: Fabrikant Jeppe Lauridsen
1914: Kristian Nielsen
1917: C. Clausen og H. Sibbesen
1921: Theodor Jensen
1922: Holger Jessen
1923: Marius Andersen Poulsen
1957: Andreas Østergård Poulen
1986: Gunnar Poulsen
1993: Ejgil Jensen og Søn
1994: Tommy Hansen
2001: Tom Lysgård Jørgensen

Ruth Poulsen fortæller til Svend Aage Hansen:

’Da jeg kom til Vestervang i 1960 blev gården drevet med markskifte i 10 dele med f.eks. rug, byg, havre , roer, kartofler og græs – hver sort i 2 år.

Besætningen bestod af 20 køer og 18 ungkreaturer foruden kalve og en stor tyr.
Køerne blev sat ud i 1968 og vi gik over til griseavl.

Vi havde dengang ikke adgang til vandingsanlæg og om foråret kunne det af og til fyge med sand fra de store sandstorme. Så hvis kornet ikke havde nået at spire kunne meget af det godt fyge over til naboen, med omsåning til følge.’

I øvrigt forekom der, på Tommy Hansens tid på gården, opgravning af grus. Denne grusopgravning blev foretaget af Ejgil Jensen og Søn fra Billund.

Det skal til sidst nævnes, at i slutningen af krigen blev der etableret skolestue i østenden af stuehuset fordi Vandel by var evakueret og skolen midlertidig nedlagt. Først havde man dog i en kortere periode haft undervisning på Vandelgård.

Tom Jørgensen fortæller til Svend Aage Hansen:

Gårdens størrelse er i dag på 124 ha. Oprindelig bestod gården af 53 ha, men med tilkøb af 16 ha fra Tommy Hansen, Grindstedvej 62 og 18 ha af Knud Lomholt, Åstgård og 37 ha frijord af Hans Rasmussen, Givskud har gården fået den størrelse den har i dag.

Gården bliver i dag drevet med vekslende afgrøder, byg, hvede, majs, raps og frøgræs. Majsen bliver høstet og formalet for derpå at blive insileret og brugt til grisehold.

Da de oprindelige bygninger ikke viste sig brugbare til griseproduktion blev deri 2004 bygget en ny og moderne grisestald 300 meter nord for de eksisterende bygninger. Den nye bygning består af 14 sektioner og en foderlade + en udvendig gylletank.

I stalden er der 2200 stipladser. Der anvendes 4 til 5 tons korn daglig og gårdens egen avl af korn slår kun til i det første halve år derefter må der tilkøbes . Gården har i dag vandingsanlæg.


Anna Poulsen
Marius Poulsen

Ruth og Andreas Poulsen

1980