Grindstedvej 53  - Brunhøj


Matr.nr. 5m i Vandel


Under udgravning af en gravhøj på Svend Bennedsens gård fandt man i en høj vest for gården rester af et gammelt teglværk eller teglovn.

Ejere:
Augustinus Christensen
1885: Henrik Nielsen
1896: Peter Jensen
1904 Hans Chr. Pedersen
1915: Jacob Nielsen Andersen
1920: Mads E. Madsen
1921: Jens Johnsen
1954: Svend Bennedsen
2002: Flemming Jacobsen
2003: Morten Bonde

Svend Bennedsen fortæller:
Efter ægteskab med Anne (Hansen) overtog de ejendommen ’Brunhøj’ i 1954. På den nærliggende privatbane Vejle-Vandel-Grindsted var der etableret en holdeplads ved navn ’Brunhøj Holdeplads’.

Navnet ’Brunhøj’ kom fra en nærliggende kæmpehøj med samme navn. Denne høj fik Bennedsen i øvrigt fjernet med tilladelse fra museumsinspektør Vibeke fra Nationalmuseet. Højen bestod af opkastet grus og i bunden var der en grube i robådformat. Gruben var fyldt op med ’sorten muld’ og i bunden lå en stor kampesten.

Ret hurtigt begyndte Svend at hjælpe til på den nærliggende ’Kartoffelgård’ (Grindstedvej  55). Han startede så småt i 1956 og det tog så til efterhånden indtil han blev fuldtidsansat i 1977 – på nær 8 dage var han ansat der i 25 år.

’Brunhøj’ blev drevet som alsidig landbrug med 10 køer og 12 grissøer foruden ungkræ og et hønsehold på et halv hundrede stykker.

Svend udbyggede gården med en udvidelse af kostalden med 120 kvm og en lade på 160 kvm.

Anne hjalp til i kartoffelhøsten på ’Kartoffelgården’ og gjorde rent på Vandel Skole i 17 år.Anna og Svend Bennedsen