Grindstedvej 18 - Lindegården


Matr.nr. 2a Vandel, Lindegård, areal ca. 65 ha.

Ejere:
Tiden før 1838 er ikke undersøgt, men gården er betydeligt ældre end dette årstal.
1838: Erik Nielsen og Mogens Pedersen
1840: Mogens Pedersen, eneejer
1867: Jens Mogensen
1889: Mogens Jensen
1917: Peder Kristian Andersen Jensen
1944: Den danske stat
1948: Hans Nissen
1969: Hans Nissen (Schnedler)
1999: Vejle Amt
2001: Egtved Kommune
2003: Leif Holm

Mogens Jensen (ejer fra 1889 til 1917) var en meget interesseret og dygtig oldgransker, og det er hans samling, som han skænkede Randbøl Kommune i 1930 der danner grundlag for Egnsmuseet i Vandel – på hjemmesiden www.rslm.dk er en fyldig beskrivelse af Mogens Jensen’s liv og levned.

Svend Aage Hansen fortæller:
Man kan roligt sige, at lindegården var hovedgården i Vandel by. Det var blandt andet Mogens Hansen og ejeren af Lindegården der den 21. juli 1769 var med til at købe Randbøl Kirke fri fra Engelsholms Gods.

Og det var som nævnt ejeren fra 1889, Mogens Jensen’ der var med til at etablere museet i Vandel.

Under krigen byggede tyskerne en mægtig grisefarm umiddelbart nordvest for gården. Denne blev dog nedrevet i 1950’erne af daværende ejer Hans Nissen.

Endvidere anlagdes en stor bunkers nordvest for gården ind imod den nuværende børnehave. Og der blev yderligere gravet op til en nord herfor op af Gl .Åstvejen. Denne blev dog aldrig færdiggjort grundet kapitalutionen. I dag kan man ikke se hullet da det er fyldt op med alverdens ragelse.

På stedet er i dag en kæmpe aflang jordhøj ind mod det nu nedlagte rensningsanlæg da det var den opgravede jord herfra der blev lagt der.

Da Hans Nissen overtog gården i 1948 var han først en lille tur i  Drantun, en lille landsby lige syd for Brande. Her opsøgte han den tidligere ejer, fra før krigen, og spurgte om han ville tilbagekøbe gården. Dette var ikke tilfældet, så Hans Nissen overtog gården som han drev som traditionelt landbrug (køer, grise og en ikke helt lille hønsebestand, som hans kone Louise (Visse) stod for.

På markerne dyrkedes korn, kartofler og roer til kreaturerne.

Ud over dette levede Hans Nissen som handelsmand (køb og salg af kreaturer og han gik heller ikke af vejen for en hestehandel).

Da Hans Nissen (født Schnedler) overtog gården i 1969 fortsatte han som handelsmand, nu kun med handel med kreaturer, Gården blev i hans tid drevet med fedekreaturer og jorden med planteavl.

Efter at Vejle Amt i 1999 købte gården blev jorden, grundet den nye motortrafikvej Vandel – Billund Lufthavn delt ud til henholdsvis Evald Godtfredsen, Åst med 24 ha og Svend Erik Sørensen, Åstvj 2 med 30 ha.

Og den til rest blivende jord (syd for omfartsvejen) solgtes til Egtved kommune.

Egtved kommune solgte herefter bygningerne fra til Leif Holm der kun fik lidt jord med lige nord for gården samt den temmelig store parklignende have – gården er således i dag ’jordløs’.


 

2010
1990
1980
Luftfoto fra 1950erne_i baggrunden ses en udgravning til en tysk bunker, der dog aldrig blev paabegyndt
Hans Nissen og Luise_kaldet Visse_på trappen til Lindegården_i baggrunden ses hjørnet af et spændehus
Hans Nissen som ung
Louise, kaldet Visse og Hans Nissen
Havarerert fly på marken
Fastelavn
Fastelavn
Mogens Jensen
 

Mogens Jensen ved sin store samling af oldsager


Samlingen kan ses på Egnsmuseet i Vandel