Åstvej 1a, Vandel - Østervang


Matr.nr. 3e og 7d Vandel – udstykket fra Vestervang (12,9 ha)

Ejere:
1890: Marie Nielsen og Niels Kristensen
1907: Niels Kristen Kristensen
1948: Villiam Kristensen
1977: Svend Aage Christensen

Svend Aage Christensen fortæller:

Gården har været i familiens eje siden udstykningen fra Vestervang og siden 1977 har han været eneejer af denne.

Adressen var tidligere Grindstedvej 52, men efter vejomlægning først i 2000tallet blev tilkørslen herfra slettet og en ny etableret ud til Åstvej hvorved adressen og ændredes.

Vej vejomlægningen tildeltes adressen et mere jord som nu var givet fri som erstatning for gener ved omlægning af vejen. Området var på ca. 1 ha og bestod tidligere af en stor lergrav hvor også det på egnen i mange år kendte teglværkshus lå – dette hus var det sidste levn fra det gamle 'Vandel Teglværk.

I de første år drev Svend Aage selv gården, men fra ca. 1980 blev jorden forpagtet ud. Først til Gunner Raun (Åstvej 2) og senere til Finn Skov Christensen (Åstvej 1).

Bygningerne fremstår i dag stadigvæk med murede kampesten som giver et rostikt og solidt indtryk af hele ejendommen.

Kampestenene hertil kom fra Vandelgård (Grindstedvej 57) – det var en kunst at tilhugge disse store sten hvad man i dag må beundre.

Stuehuset blev skalmuret, isoleret og i øvrigt moderniseret – senest blev det udvidet med en ny udestue.

Fortalt til Svend Aage Hansen

Anna (født Balle) og Villiam Christensen