Artikelindeks

1.  Vestslesvigs Tidende 01 01 1931

2.  Ibid. 20 01 1931

3.  Gavebrev fra Mogens Jensen til Randbøl Kommune

4.  Randbøl sogn gennem tiderne , 1983, s.58

5. Vejle Amts Aarbøger 1931 s. 117

6.  Randbøl sogn gennem tiderne s. 87

7.  Personlig oplysning Svend Aage Hansen

8.  Vejle Amts Folkeblad 09 05 1905

9.  Jyllandsposten 18 06 1912

10.  Ribe Stiftstidende 09 05 1914

11. Vejle Amts Folkeblad 21 06 1917

12. Vejle Museums arkiv 1948: Udklip Taskhøj Farre, her nævnes det at MJ forinden en udgravning af Nationalmuseet havde erhvervet nogle urner. (Pers. medd. Tore Teglbjærg, Vejle Stadsarkiv)

13. Randbøl sogns museum, Oldsagsregister: Mangehøj, Refsgaard

14. Randbøl sogn gennem tiderne s. 205

15. Vejle Amt, en Hjemstavnsbog, Vejle Amts Historiske samfund 1934, s. 38-39

16.VejleAmts Folkeblad 21 07 1917

17. E. Tang Kristensen: Minder og oplevelser B. 4, s. 240 og 261-262

18. Vejle Amts Aarbøger 1931, Munch, Randbøl Sogns Oldsamling s. 122

19. Randbøl sogn gennem tiderne s. 204

20. Ibid. 205

21. Vejle Amts Aarbøger 1931, Mortensen s. 117; Munck s. 120