”Fejl og mangler”

Randbøl Sogns Lokalarkiv og Museum har gennem årene været involveret i udgivelsen af flere historiske boger, som er blevet / bliver solgt fra museet. Det sker, vi får henvendelse fra interesserede læsere med kommentarer til indholdet. Vi har derfor besluttet, at hjemmesiden fremover vil bringe relevante oplysninger og rettelser til bøgerne, efterhånden som de måtte komme os for øje / øre. (Red.) Ring eller skriv til RSLM: Tlf.: 75885489 / mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Historisk vandring til “ Danmarks længste udgravning”
Randbøl Sogns Museum i samarbejde med
Lokalhistorisk Arkiv og Forening for Nørup Sogn
(Af Bente Lykkegaard)
Lørdag, den 30. oktober kl.13-14.30
inviterer Randbøl Sogns Museumsforening på en guidet tur til “Vandel Dam”, en lokalitet ved vejkrydset Mørupvej – Gøddingvej / Gødding Skovvej, et par kilometer nord for Vandel. På dét sted afdækkede man ved udgravning i forbindelse med nedlægning af naturgasledning i 1983-85 spor efter en stor gård fra germansk jernalder. Anlægget bestod af en større indhegning med et langhus og to mindre huse + desuden 3 mindre huse uden for hegnet, i alt 6 huse på et 2600 km2 stort areal grænsende op til Vandel bæk. Anlægget er ualmindeligt i og med, at der er tale om enligt beliggende jernaldergård af anseelig størrelse.
Gårdsanlægget blev tildækket efter afslutning af de arkæologiske undersøgelser og er siden gået i “glemmebogen” for de fleste. Fundet er dog beskrevet i bogen “Arkæologi på naturgassens vej 1979-86“ udgivet af Nationalmuseet.
På stedet ses nu kun et par bronzealderhøje, men efter at årets majsmark er afhøstet, gennemføres en historisk markvandring med Frank Laursen (Lau) som guide. Udgravningsfeltet vil være markeret for at synliggøre gårdsanlæggets anselige størrelse.
Alle er velkomne. Tilmelding ikke nødvendig. Mød bare op. Praktisk fodtøj anbefales.

Læge i Vandel

1922-2021

 

Af Bente Lykkegaard og Hanne D. Hansen, arkivmedarbejdere

Lægeboligen i Vandel

I slutningen af 1. Verdenskrig opstod der en tanke blandt driftige mænd i Randbøl-Vandel-Åst området om, at det ville være godt for egnen med en læge i vandel. Den nærmeste læge boede i Bredsten og med tidens transportmidler var 12 km en betragtelig afstand.

Disse initiativrige personer var savværksejer Marius Hansen, murermester Peter Rasmussen og krofolkene Sofie og Th. Christensen. Man samlede penge ind til formålet, og det lykkedes at få opført lægeboligen i 1917 (på nuværende adresse: Grindstedvej 27. Dengang havde vejene ikke navn og husene ikke numre). Det lykkedes også at overtale læge Dahlerup til at slå sig ned som praktiserende læge i Vandel. Huset blev omtalt som ”æ doktorbolig” og var en arkitektonisk smuk bygning. I bladet ”Danske villaer gamle og nye” fra 1919 findes en artikel, hvor huset (i uddrag – red.) beskrives således: ”Lægeboligen i Vandel er tegnet af arkitekt Eiler Boserup, … der er tale om et harmonisk og smukt hus, … som er en lægedom for ens syn. … Det tjener arkitekten til ære, at huset er beslægtet med prægtige jyske landhuse”.

Efter læge Dahlerup, der praktiserede i Vandel i 1917-1921, var der i en periode skiftende lægger:

1921-1922: Krarup

1922-1924: Heuch

1924-1928: Heiberg

1928-1934: Munck

Doktor Thomsen

Derefter, i 1934-1970, var Arne Thomsen, i daglig tale omtalt som ”Doktor Thomsen, byens legendariske læge. Han var elsket af de fleste, respekteret af alle og hadet af få. De, der ikke brød sig om ham, led oftest af hypokondri. Det fortælles, at en kone, der misbrugte doktorens kostbare tid, blev sendt ud af konsultationen med besked om at tilkalde ham, hvis hun en dag blev syg! Doktor Thomsens kone, Karen, som han kun tiltalte ”Olsen”, var sygeplejerske og herskede egenrådigt i de forreste gemakker som både sekretær og sygeplejerske. Doktor Thomsen og Olsen blev hurtigt en del af samfundet i den lille by, ikke mindst fordi doktoren ingen midler skyede, hvis folk trængte til hans hjælp. Det fortælles, at han, hvis bilen ikke kunne forcere sneen, fik gårdmanden på Lindegård til at spænde heste for vognen og køre ind over markerne til patienten. Det huskes også stadig af ældre Vandelborgere, at han om nødvendigt spændte skiene på som en sidste mulighed for at nå frem til en patient.

Vandel besat

Tyskerne beslaglagde Vandel by fra januar til juli 1944, mens anlægget af ”Fliegerhorst Vandel” stod på, og tvang Doktor Thomsen og Olsen ud af lægeboligen. De flyttede derefter modvilligt ned i hovedbygningen til Randbøldal Fabrik, og lægehuset i Vandel blev taget i brug til ”Offizierskasino”.

Efter besættelsen flyttede Doktor Thomsen og Olsen tilbage til lægeboligen, og tilværelsen gik videre. Hver morgen gik Doktor Thomsen iført pyjamas og slåbrok til bageren efter rundstykker. Det var jo doktoren, og ingen tog anstød af det.

Praksis udvides

Flyvestation Vandel fik flere ansatte, og Lego i Billund udvidede stille og roligt. Mange af arbejderne derfra bosatte sig i Vandel. Byggegrundene var billige, og der var busforbindelse til og fra landsbyen. Arbejdsbyrden for Doktor Thomsen blev for stor, og i 1959 ankom læge Per Bak Nielsen og hans kone Ditte, der var sygeplejerske, til byen. Bak Nielsen blev først ansat i et kortere vikariat i 1958, og Thomsen fik herefter ansat en assistent, men da denne skulle rejse, tog han kontakt til Bak Nielsen, som efter nogen overtalelse sagde ja, efter at Thomsen havde købt et hus i byen til sin nye kompagnon. De to læger og deres hustruer fik et frugtbart samarbejde omkring Vandels lægepraksis, lige indtil Doktor Thomsen på grund af alder pensionerede sig selv i 1970. Bak Nielsen havde i mellemtiden bygget et nyt hus til sin familie i Doktor Thomsens køkkenhave.

Da Doktor Thomsen nedlagde sin praksis, søgte Bak Nielsen samarbejde med læge Sand Jespersen. De drev i kort tid lægepraksis fra et nyopført lægehus på Mølleparken 6.

Befolkningsudviklingen fandt dog sted i Billund, og der var ikke basis for at have en læge både i Billund og to i Vandel. Bak Nielsen nedsatte sig som læge i Gadbjerg, og Sand Jespersen oprettede ny lægepraksis i Billund.

Fra 1974 til 1991 var der ingen læge i Vandel, hvad mange beboere i Randbøl sogn har beklaget. Den tidligere lægebolig på Grindstedvej blev solgt som privatbolig med skiftende ejere. I en del år har den nu været hjem for forstanderparret ved Vandel Efterskole, Eva og Lars Mortensen.

Igen lægehus i Vandel

I november 1991 åbnede Læge Georg Aagaard med konen Bente som sekretær lægepraksis i det tidligere plejehjem i Vandel, (Gl. Stationsvej 15), - et smukt toetagershus fra 1933, bygget af Kirstine og Poul Nielsen. I 1944 blev bygningen beslaglagt af tyskerne og anvendt til ”Fliegerhorstkommandantur”. Dér residerede chefen for flyvepladsen, oberst ved Luftwaffe Eric Kaus. Efter besættelsen blev bygningen Krigsministeriets eje, og i 1946 flyttede ritmester K.C. Zeilau ind som ny kommandant for Vandel flyveplads. Kommandanturen blev nedlagt i 1961, underetagen blev anvendt som officersmesse, og 1. salen beboedes af leder af Bygningstjenesten, arkitekt Dahl.

At der igen kom en læge til byen – og med klinik i et af militærets huse -, tilskrives samarbejdet mellem Egtved Kommunes daværende borgmester, Jørgen Petersen og flyvestationens leder, oberstløjtnant P. Helge. Flyvestationen havde brug for en læge til at foretage de flyvemedicinske undersøgelser på piloter og besætningsmedlemmer på Hærens Flyvetjenestes helikoptere, og Vandel by havde brug for en lokal læge. Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen, Vejle Amt m.fl. var inddraget i løsningen af opgaven, og heldigvis endte det med, at Georg og Bente Aagaard kunne flytte ind i det tidligere plejehjem og åbne klinik fra førstesalen.

Lægeklinikken i Vandel kan fejre 30 års jubilæum den 1. september 2021. Læge Georg Aagaard har skrevet en artikel om klinikkens historie, som kan læses i RSLM´s medlemsblad Nyt om Gammelt nr. 76, august 2021.

Kilder:          ”Randbøl – glimt af et hedesogns historie bd. 1” – af N.M. Schaiffel-Nielsen

”Randbøl sogn gennem tiderne” udgivet af ”Studiekredsen 1983”

Randbøl Sogns Museum fejrer forsinket 90 års jubilæum. Dørene slås op til en spændende aften i selskab med Præstens Blues Band i “glassalen” på Randbøldal Camping. 

Bandet låner øvelokale på museet, og det medfører, at musikerne flere gange har stillet op i museumsforeningens regi som tak for husly.

Corona får skylden for mange aflysninger. Således også for aflysning af jubilæumsfejringer i foreningen. I 2020 var det 90 år, siden Mogens Jensen grundlagde Randbøl Sogns Museum i Vandel. Det skulle have været fejret på forskellig vis, men alt blev - tvunget af omstændighederne - aflyst.

Nu rettes der op på det fredag, den 19. november 2021 med ordinær generalforsamling for medlemmer af museumsforeningen efterfulgt af jubilæumsfest for alle interesserede med underholdning af Præstens Blues Band, spisning, lotteri og fællessang.

Randbøldal Camping lægger som mange gange tidligere lokaler til og leverer maden.

Præstens Blues Band spiller IKKE blues. Navnet opstod for mange år siden under et interview, hvor medlemmerne blev spurgt om, hvad bandet kaldte sig. Mest for sjov blev “Præstens Blues Band” slynget ud, og det har hængt ved siden.

Et af bandmedlemmerne er ganske vist tidligere provst, men blues, nej... Der spilles irsk og skotsk musik suppleret med danske og nordiske sange i et hyggeligt mix.

Bestyrelsen glæder sig til at se så mange, som der er plads til i “glassalen” til en festlig aften. Dørene åbnes kl. 18.30.

Kontakt Randbøl Sogns Lokalarkiv og Museum (att. Bente Lykkegaard) for at købe billetter

 

Nyt fra museet

Af Bente Lykkegaard, arkivmedarbejder

Mens store dele af samfundet har været lukket p.g.a. Corona, har man ikke ligget på den lade side på Randbøl Sogns Lokalarkiv og Museum.

På førstesalen arbejdes der på at færdiggøre en større håndarbejdsudstilling med rigtig mange flotte broderier. Den åbner i forbindelse med ”Håndarbejdets dag” søndag, den 31. oktober 2021. Se plakat her på hjemmesiden.

I nogle af montrerne på første sal ses vekslende miniudstillinger, små, skiftende særudstillinger med hver sit tema, der afløser hinanden løbende, så der er nyt at se på for gæster fra besøg til besøg.

Randbøl Sogns Lokalarkiv og Museum åbent torsdage kl. 10-16.