Nye udstillinger på Randbøl Sogns Museum


For nylig åbnedes officielt tre nye udstillinger på museet i Vandel:
Den fine stue fra ”Det hvide Palæ” i Randbøldal, et teenageværelse fra 1980´erne og
”Vandel og Flyvestationen 1943-2003”.
P.g.a. Corona-situationen var udstillingsåbningen forbeholdt en lille inviteret gruppe af
samarbejdspartnere fra opbygningen af udstillingerne og museets frivillige medarbejdere.
Nu er udstillingerne også åbne for alle andre, der kunne have lyst til at besøge museet og se disse
.
Den største udstilling fortæller Vandel Flyvestations og Vandel bys historie gennem hele
flyvestationens 60-årige eksistens gennem fotos og genstande. Der er desuden blevet plads til at
mindes de allierede krigsflyvere, hvis fly blev skudt ned af tysk antiluftskyts, og som efter flere år
endelig blev genbegravet på Randbøl kirkegård, hvor de mindes den 4. maj hvert år.
På museets loft udstilles samtidig en samling af eskadrillemærker, nøgleringe m.m., samlet af nyligt
afdøde Niels Schaiffel-Nielsen på hans mange tjenstlige rejser for flyvevåbnet i ind- og udland.
Legetøjsudstillingen 1880-1970 er blevet udvidet med et teenageværelse fyldt med skolesager,
legetøj, samlinger, plakater og meget mere fra to søskende, hvis mor har gemt næsten alle sine
børns ting. - En sjov udstilling fra en tid, de fleste voksne kan huske og genkende.
I den fine stue fra ”Det hvide Palæ” i Randbøldal kan man se originale møbler fra palæet suppleret
med møbler og genstande fra omkring århundredskiftet 1900.
Museet er åbent hver torsdag, kl. 10-16. Hvis man ikke kan komme på museet i det tidsrum, er det
muligt at træffe anden aftale. Vi glæder os til at få rigtig mange gæster på besøg!

 IMG 2984

En personlighed er gået bort

nielx

Niels Martin Schaiffel-Nielsen døde den 10. august 2020 efter nogen tids sygdom.

For ca. 15 år siden var han i behandling for alvorlig kræftsygdom, som han blev helbredt for. Efterfølgende måtte han dog døje med flere helbredsproblemer og genvandt aldrig sin gamle form. Til det sidste tog han kampen op mod flere sygdomme, men døde svækket, da kroppen sagde stop, næsten 80 år gammel.

Professionelt sluttede han sit arbejdsliv som seniorsergent ved Flyvestation Vandel i 2000 efter 42 års tjeneste. Han arbejdede ved siden af sit job som leder af Flyvevejrtjenesten - og senere af Afdelingskontoret i Materielafdelingen - også som redaktør på tjenestebladet ”Guldøksen” og på Flyvertaktisk Kommandos interne blad ”FLYNYT”. Efter sin pensionering oprettede og udgav han Flyvehjemmeværnsdistrikt II: ”Luftmeldeposten”. Niels Schaiffel arbejdede desuden freelance som fotograf og journalist for Egtved Posten og Billund Ugeavis. Både tjenstligt og sammen med sin hustru, Sine, foretog han mange store rejser. Niels var historisk interesseret og vidende - og samtidig en dygtig fotograf, og han holdt gerne foredrag om oplevelser på rejserne. - I mange år var Niels Schaiffel formand for 4. maj-komitéen, som hvert år forestår mindehøjtideligheden for de omkomne allierede krigsflyvere, der er begravet på Randbøl Kirkegård.

Niels var en uhyre flittig skribent. Han deltog i alt, hvad han kunne overkomme af arrangementer og kulturelle begivenheder og skrev til de lokale aviser om, hvad der rørte sig i lokalområdet. Han fik udgivet flere historiske bøger om bl.a. Randbøl Sogn, som derfor er særdeles velbeskrevet for eftertiden – og modtog Egtved Kommunes kulturpris for sit virke.

Overskuddet for af salget af bøger donerede han til Randbøl Sogns Museum, der er ham stor tak skyldig. Samme museum, dengang med navnet ”Egnsmuseet - Egtved Kommune”, var Niels med til at få oprettet gennem sin indflydelse i kommunalbestyrelsen.

Gennem mange år var Niels en markant formand for museumsforeningen og redaktør af medlemsbladet ”Nyt om Gammelt” samt årsskriftet ”Spidsbarren” for sammenslutningen af lokalarkiver i gl. Egtved Kommune. Han er for år tilbage udnævnt som ét ud af ganske få æresmedlemmer for foreningen. Han var desuden med til at muliggøre finansieringen af RandbøldalMuseet. I dén forbindelse var han en insisterende indsamler af sponsorater til brug for  renoveringen af ”Magasinhuset” fra Randbøldal Fabrik og etableringen af vandeksperimenterne sammesteds (det nuværende ”RandbøldalMuseet”).

Efter at have boet i Randbøldal gennem mere end en menneskealder flyttede Niels og Sine til Egtved i et hus, der var mere egnet for gangbesværede end huset på Ahornvej i Randbøldal.

For ca. 2 år siden døde Sine, men Niels var så heldig at få en god veninde i sin nye nabo, Jette, der var ham til stor hjælp og glæde. De nåede sammen at være på ture og ophold rundt omkring i Danmark.

Den 14. august 2020 indvies på Randbøl Sogns Museum i Vandel udstillingen ”Vandel og Flyvestationen 1943-2003”, en udstilling der er blevet til i samarbejde med Niels Schaiffel med udgangspunkt i hans store viden om flyvestationen og lokalhistorien.

Æret være Niels Schaiffels minde.

Bestyrelsen for Randbøl Sogns Lokalarkiv og Museum.

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Forskellige videoer fra sognet (tryk på billedet for at se video)

         

TV-Syd besøger Vandel savværk - anno 1984                                 Fra 4. maj mindehøjtideligheden i 2017

                                                                                   (Filmet afJulius Guttesen)

 

 Sensommer i Randbøl Sogn 1984

(TV Syd - båndværkstedet)

 

HVAD ER DET fra Vandel Ungdomsskole

(TV Syd)

 

 

Staghøjvej 16, Vandel


Matr.nr. 6f Vandel

Gårdens nuværende størrelse er 2,4ha.

Gården har ikke været drevet som landbrug siden Jess Schultz afhændende den i 1967. Det meste jord blev solgt fra til Niels Vilstrup, Hedevej 1 (1ha eng)
- Johannes Kristensen, Grindstedvej 75 (10ha) - Kristian Eriksen, ’Osegården’, Grindstedvej 69 (8ha)

I øvrigt kan bemærkes,  at Erhart Jacobsen (ham fra Centrumsdemokratene) i sin tid er født på ejendommen.

Ejere:
1859: Jacob Laursen
1895: Jens Christian Jacobsen
1911: Jacob Peder Jacobsen
1912: Jens Christian Nielsen
1916: Jes Sørensen
1916: Marius Jensen Madsen
1921: Jens Sørensen Nielsen
1924: Smed Christian Emil Larsen
1928: Chr. Hansen
1931: Peder Hørup Hansen
1938: Johannes Sløk
1939: Fru Kirstine Marie Hansen
1939: Osvald Jensen
1946: Harry Hansen
1955: Jes Schultz
1983: Peter Brodersen
1990: Harly Egon Jessing
2009: Jesper Haugstrup