HISTORISK BYVANDRING

Vandel 1910

 

For: 0 - 2. årgang, 3.- 4. årgang. 5.- 6. årgang.

 Emnet for byvandringen aftales med guiden.

Eksempel: Gamle bygningers historie, tidligere handels– og erhvervsliv, spor efter 2. Verdenskrig…. Tidsramme: Ca. 2 timer.

Kan kombineres med et besøg på Randbøl Sogns Museum. I så fald skal man regne med et tidsforbrug på 3 til 4. timer. Madpakker kan indtages på museet.

Pris: 150,00 kr. pr. time.

KONTAKT MUSEET FOR NÆRMERE OPLYSNINGER

Vandel o 1900

 

 

 

 

 

Hvad kan du bruge arkivet til  ?

 

Randbøl Sogns Lokalarkiv er et godt sted at henvende sig, hvis du har interesse i at vide mere om  fx. din nyerhvervede ejendom - mange af de ældre ejendomme i fx. Vandel har ofte været anvendt til erhverv - og specielle brug under 2. verdenskrig af tyskerne.

På lokalarkivet kan du studere Randbøl Sogns historie.

Hvis din forening har jubilæum og et jubilæumsskrift er på tale - så kik forbi.

Slægtsforskning er populært. Vi har kirkebøger og folketællinger fra 17-tallet til 1910 - og måske er der indleveret en skudsmålsbog eller soldaterbog fra netop den onkel du søger

.Hver torsdag mødes ca.5 - 10 frivillige på arkivet for at behandle de indkomne arkivalier og registrere dem for eftertiden.

Alle arkivalier behandles i overensstemmelse med arkivlovens regler om fx. hemmeligholdelse af oplysninger i et bestemt antal år m.m. - og samtlige medarbejdere har naturigvis tavshedspligt.

Billeder, kort og andre papirer opbevares betryggende i syrefri emballage, så også vore efterkommere kan få glæde af dem.


Vi er i gang med at digitalisere registreringen af arkivalierne. Du kan søge i det digitalt registrerede materiale fra arkivet på Arkiv.dk

Vi passer på historien

Lokalarkivet er Randbøl Sogns fælles hukommelse og arkivet rummer en guldgrube af oplysninger om sognet - om de mennesker, der boede her og om områdets erhverv, foreninger, begivenheder, personfortællinger og meget, meget mere.


Arkivets formål

Randbøl Sogns Lokalarkiv har tre hovedformål:

  1. Indsamling af arkivalier. Vi modtager og indsamler arkivalier fra lokalområdet.
  2. Opbevaring. Forsvarlig opbevaring og arkivering som foregår efter SLA´s (Sammenslutningen af lokalarkiver i Danmark) anvisninger.
  3. Formidling. Arkivalierne er offentligt eje og skal være til rådighed i henhold til arkivlovens bestemmelser (ikke alt må offentliggøres og medarbejderne på arkivet er underlagt tavshedspligt)

Vi er i gang med at digitalisere registreringen af arkivalierne. Du kan søge i det digitalt registrerede materiale fra arkivet på Arkiv.dk .

Tøv en kende 

- før du smider ud

Din hjælp er nødvendig. Arkivet tager gerne imod, hvad du ligger inde med af

  • Protokoller og referater fra igangværende og nedlagte foreninger i Randbøl, Vandel, Randbøldal, Frederikshåb og Bindeballe - ja fra hele Randbøl Sogn.
  • Papirer fra selvstændige erhvervsdrivende som kan have lokalhistorisk interesse (regninger, reklamer, vejledninger etc.etc.)
  • Skøder og aftægtskontrakter.
  • Breve, postkort, attester og sange som kan fortælle en god historie
  • Kort, avis- og tidsskriftsartikler . videoklip, dias og film mm
  • Fotografier med navne samt hvor og hvornår billedet er fra - kan evt. scannes så du får dit billede igen.

Arkivets samling skal hele tiden udvides og forbedres, så billedet af egnen bliver mere nuanceret, og så udviklingen kan følges helt op til i dag.

I dag er historie i morgen.

Gå på jagt på loftet, i kælderen, i skufferne og på andre gemmesteder. Der er måske gemt nogen historisk interessant materiale, som lokalarkivet kan bruge. Når du rydder op i de gamle gemmer, så tænk altid på dit lokalarkiv. Giv arkivet papirer og billeder i stedet for at kassere dem.

Det kan jo være nyt materiale, der kan give oplysninger om personer, familier, ejendomme eller måske hele lokalsamfundet.

Smid aldrig papirer og billeder ud, før du har talt med arkivet.

Klausuleret materialer

Materiale, som du synes er for privat til, at alle skal have adgang til det, kan efter aftale  blive klausuleret i en kortere eller længere periode.

- tryk på billedet for at få det forstørret

 

Randbøl Sogns Lokalarkiv og Museum

Grindstedvej 30, 7184 Vandel

E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.www.rslm.dk 

Tlf. 75 88 54 89, åbent torsdage 10-16


Hver torsdag mødes ca.5 - 10 frivillige på arkivet for at behandle de indkomne arkivalier og registrere dem for eftertiden.

Alle arkivalier behandles i overensstemmelse med arkivlovens regler om fx. hemmeligholdelse af oplysninger i et bestemt antal år m.m. - og samtlige medarbejdere har naturigvis tavshedspligt.

Billeder, kort og andre papirer opbevares betryggende i syrefri emballage så også vore efterkommere kan få glæde af dem.


Hvordan kommer du i kontakt med arkivet ?

Museet og lokalarkivet er åbent hver torsdag kl. 10.00 - 16.00 

Aftale om åbning af museet eller arkivet uden for åbningstiderne kan træffes med Svend  Aage eller Søren.

 

BESTYRELSEN

 

Formand:

Svend Aage Hansen, Gl. Åstvej 14, Vandel.

Tlf. 75 88 54 04

Næstformand:

Julius Guttesen, Tingkærvej 9, Randbøl

Tlf. 20 21 82 63

Kasserer:

Søren Pallesen, Gl. Stationsvej 34, Vandel

Tlf. 75 88 55 01

Sekretær:

Bente Lykkegaard, Rodalvej 50. Randbøldal

Tlf. 40 12 18 92

Medlem:

Hanne Damgaard Hansen, Mølleparken 49, Vandel

Tlf. 30 22 54 74

Suppleant:

Karen Margrethe Damkjær, Gl. Åstvej 8, Vandel

Tlf. 41 41 50 78

Suppleant:

Nikolaj Sørensen, Randbølvej 36, Vandel

Tlf. 30 74 53 76

 

 

Priser for arkivarbejde:


”Hér-og-nu-svar” på mail eller telefonisk henvendelse: Gratis

.
Kopiering:
Sort/hvid A4 kopi:              3,00 kr.
Farve A4 kopi:                   6,00 kr.


CD/DVD:                       100,00 kr. (incl. ”skive”)


Evt. porto: Gældende posttakst.


Ydelser: 75,00 kr. pr. påbegyndt time (min. 1 t.)


Større opgaver efter aftale.


Betaling: Bankoverførsel til foreningens konto: Sydbank 7045-0001003548,

                       Mobilepay: 78 99 46

                eller kontant til kontoret.