Grænseløse sting

Broderi og grænser

Af Bente Lykkegaard

Foto: Julius Guttesen

 Som supplement til den store broderiudstilling har Randbøl Sogns Museum fået mulighed for at udstille et fælles broderiprojekt i form af en ”genforeningsdug” på 5,5 x 1 m. Dugen består af patchwork-sekskanter med broderi over temaet ”broderi og grænser” - produceret på workshops af flittige ”brodøser” som markering af hundredåret for Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920.

Bag projektet står Kirsten Rykind-Eriksen, (formand for Grænseforeningen Vejle Vesteregn, etnolog og mag.art), der har inspireret gennem foredrag, som sætter dugen ind i et historisk perspektiv, og Jane Ingerslev, (tekstildesigner), der har stået for det praktiske vedr. materialer og montering. 

Grænser kan være både fysiske og mentale. De broderede felter udtrykker på fineste vis de vidt forskellige tolkninger af temaet.

Dugen kan i februar og marts beses i den gamle skolestue, der er det eneste lokale med plads til så stort et broderi. Museet er åbent torsdage kl. 10-16. Kig endelig ind!

Der er udgivet et flot katalog, som redegør for tankerne bag projektet og de enkelte broderier. Kataloget kan købes på museet.

 

 

 

 

Mangler du en gave til manden der har alt og som er interesseret i lokalhistorie, så ring til Museet i Vandel.

De tog vore hjem II kr. 325,- 

Randbøl sogn I, II og III pr. stk. kr. 225,- 

Malere i Randbøl Sogn kr. 225,- 

Ødekirker langs den jyske hærvej kr. 175,- 

Mennesker der skabte udvikling kr. 198.- 

Den danske brigade i Sverige kr. 75,- 

Spidsbarren, nyeste udgave kr. 50,- udleveres gratis til medlemmer i december måned. Kan købes i DaglíBrugsen.

Spidsbarren, ældre udgaver kr. 5,- 

Alle bøger er skrevet af Niels M. Schaiffel-Nielsen 

Bøgerne kan sendes ved bestilling på mail eller afhentes. 

Modtager betaler portoen.

Vi har åbent hver torsdag kl. 10-16. Eller efter aftale på tlf. 3022 5474

 

Randbøl Sogns Lokalarkiv og Museum, Grindstedvej 30, 7184 Vandel 

E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

www.rslm.dk - Tlf. torsdage 75 88 54 89 

 

 

 

”Fejl og mangler”

Randbøl Sogns Lokalarkiv og Museum har gennem årene været involveret i udgivelsen af flere historiske bøger, som er blevet / bliver solgt fra museet. Det sker, vi får henvendelse fra interesserede læsere med kommentarer til indholdet. Vi har derfor besluttet, at hjemmesiden fremover vil bringe relevante oplysninger og rettelser til bøgerne, efterhånden som de måtte komme os for øje / øre. (Red.) Ring eller skriv til RSLM: Tlf.: 75885489 / mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Om sognerådsmøder / kommunekontor: Fra Regner Hansen, Vandel, har vi modtaget flg. oplysninger vedr. afholdelse af sognerådsmøder i Randbøl Sogn sidst i 1950´erne:

Møderne blev i en periode afholdt på et midlertidigt "kommunekontor", Bindeballevej 12 i Randbøldal, (den tidligere telefoncentral).

Rundtur på museet

1 skolestuen

Historisk vandring til “Danmarks længste udgravning”
(Af Bente Lykkegaard)
 img076
 
Lørdag, den 30. oktober inviterede Randbøl Sogns Museumsforening i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv og Forening for Nørup Sogn på en guidet tur til “Vandel Dam”, en lokalitet ved vejkrydset Mørupvej – Gøddingvej nord for Vandel. På dét sted afdækkede Nationalmuseet ved udgravning i forbindelse med nedlægning af naturgasledning i 1983-85 spor efter en stor gård fra germansk jernalder. Anlægget bestod af en større indhegning med et langhus og to mindre huse + desuden 3 mindre huse uden for hegnet, i alt 6 huse på et 2600 km2 stort areal grænsende op til Vandel bæk. Anlægget er ualmindeligt i og med, at der er tale om enligt beliggende jernaldergård af anseelig størrelse.
Gårdsanlægget blev tildækket efter afslutning af de arkæologiske undersøgelser og er siden gået i “glemmebogen” for de fleste. Fundet er dog beskrevet i bogen “Arkæologi på naturgassens vej 1979-86“ udgivet af Nationalmuseet. (Kan ses på læsestuen i museet i Vandel).
På stedet ses nu kun et par bronzealderhøje, men efter at årets majsmark var høstet, gennemførtes en historisk markvandring med Frank Laursen (Lau) som guide.
Udgravningsfeltet var markeret for at synliggøre gårdsanlæggets anselige størrelse. Museumsforeningen var glædeligt overrasket over den fine tilslutning til arrangementet: Hele 26 personer mødte op trods en vejrudsigt, der lovede regn og blæst, - heriblandt folk fra Nørup sogn og naboer til jorden, vi gik på. Man nåede dog en del af turen i tørvejr, og fra toppen af en gravhøj var der god udsigt over det markerede område.
Ved udgravningen fandtes tydelige stolpehuller efter huse og hegn, men hverken spor efter smedje, vævevægte eller kværnsten. Disse uundværlige genstande er måske blevet flyttet med, da bebyggelsen efter nogle år blev forladt. Fundet af en Bromme-spydspids har vist, at stedet var beboet allerede i stenalderen. Vandløb og farvande var oldtidens “motorveje”, og Vandel Dam ligger hverken langt fra Vandel bæk, eller fra hvor Vejle å bliver sejlbar. 
Vi er så heldige at have Lau som frivillig ved museum og arkiv. Han arbejder flittigt med artikelskrivning, foredrag og formidling af den lokale historie, og vi går ikke forgæves til ham, når vi beder ham om at levere et stykke arbejde. Således havde han inden markvandringen undersøgt et stort skriftligt materiale og "kogt" det ned til dén fortælling, vi hørte på den guidede tur. Rent praktisk havde han og Jytte sørget for markering med pinde og plaststrimler på marken, og Ejner Steen Hansen var blevet overtalt til at tegne en 3D-gengivelse af gårdsanlægget, som blev uddelt til deltagerne.
Mange tak til Lau og Jytte for en veltilrettelagt historisk vandring!
 
Randbøl Sogns Lokalarkiv og Museums bidrag til årsskriftet “Spidsbarren”, der udkommer omkring årsskiftet 2022, er en artikel om ovennævnte fund - skrevet af Lau i amarbejde med Peter Egholm Jensen, redaktør af Spidsbarren.
 
markvandring 3 markvandring 2  markvandring 1