Aflysninger - Aflysninger

Bestyrelsen for Randbøl Sogns Lokalarkiv og Museum afholdt møde i går og traf en række vanskelige og beklagelige beslutninger:

 Nedenstående planlagte arrangementer i 2020 aflyses p.g.a. Corona-situationen.

Det er ikke muligt at gennemføre dem med hensyntagen til restriktioner for lokaler og aktiviteter, hvis det skal være sikkerhedsmæssigt i orden i forhold til smittefare.

Aflysningerne gælder flg.:

- Generalforsamling i november erstattes af skriftlig orientering til medlemmer af foreningen.

- 1. søndag i advent

V.h. Bestyrelsen for RSLM.

Corona-nyt pr. 29. oktober 2020

 Bestyrelsen for Randbøl Sogns Lokalarkiv og Museum har været samlet og har drøftet den nuværende Corona-situation og det stigende smittetryk i Danmark.

Det medfører flg. konsekvenser for RSLM:

Vi modtager gæster iført mundbind. De frivillige, som opholder sig på kontorerne, i huset og magasinet, har mundbind på, når de er i kontakt med gæster.

Vi serverer ikke kaffe for gæster for tiden.

Derudover gælder regler om afspritning, rengøring af kontaktflader, afstand og max. 10 gæster ad gangen stadig.

(Vi konstaterer nu, at vi udviste rettidig omhu ved at aflyse alle arrangementer i resten af 2020).

V.h. bestyrelsen