Aflysninger - Aflysninger

Bestyrelsen for Randbøl Sogns Lokalarkiv og Museum afholdt møde i går og traf en række vanskelige og beklagelige beslutninger:

 Nedenstående planlagte arrangementer i 2020 aflyses p.g.a. Corona-situationen.