Historisk vandring til “ Danmarks længste udgravning”
Randbøl Sogns Museum i samarbejde med
Lokalhistorisk Arkiv og Forening for Nørup Sogn
(Af Bente Lykkegaard)
Lørdag, den 30. oktober kl.13-14.30
inviterer Randbøl Sogns Museumsforening på en guidet tur til “Vandel Dam”, en lokalitet ved vejkrydset Mørupvej – Gøddingvej / Gødding Skovvej, et par kilometer nord for Vandel. På dét sted afdækkede man ved udgravning i forbindelse med nedlægning af naturgasledning i 1983-85 spor efter en stor gård fra germansk jernalder. Anlægget bestod af en større indhegning med et langhus og to mindre huse + desuden 3 mindre huse uden for hegnet, i alt 6 huse på et 2600 km2 stort areal grænsende op til Vandel bæk. Anlægget er ualmindeligt i og med, at der er tale om enligt beliggende jernaldergård af anseelig størrelse.
Gårdsanlægget blev tildækket efter afslutning af de arkæologiske undersøgelser og er siden gået i “glemmebogen” for de fleste. Fundet er dog beskrevet i bogen “Arkæologi på naturgassens vej 1979-86“ udgivet af Nationalmuseet.
På stedet ses nu kun et par bronzealderhøje, men efter at årets majsmark er afhøstet, gennemføres en historisk markvandring med Frank Laursen (Lau) som guide. Udgravningsfeltet vil være markeret for at synliggøre gårdsanlæggets anselige størrelse.
Alle er velkomne. Tilmelding ikke nødvendig. Mød bare op. Praktisk fodtøj anbefales.