Vore  artikler i  bladet  Spidsbarren:

1985
 
  1    Hvad skal vi med museumsforening?                            Charlotte Boysen
   2    At identificere sig med sin egn                                     N.M. Schaiffel-Nielsen
   4    Det daglige virke i museet                                           Th.Thomsen
   9    Samarbejde om udstillingsvirksomhed                          N.M. Schaiffel-Nielsen
  12    Udvandreren Jakob Thomsens første brev hjem             Harry Hansen       
  19    Fra papirmølle til klædefabrik                                      N.M. Schaiffel-Nielsen
  36    Spidsbarren - sjælden fund                                         Th. Thomsen
  37    Bindeballe Købmandsgård                                          Niels Juhl
  39    Samler -registrere -konserverer og opbevarer                Th. Thomsen
           
           
1986
   1    Egnsmuseet er inde i en god udvikling                           N.M. Schaiffel-Nielsen
   3    Godt år for Randbøl Sogns Museumsforening                 Th. Thomsen
  12    Oldtidsfund i Randbøldal                                              Thorbjørn (ingen forslag)
  18    Gårdanlæg fra germansk jernalder ved Mørup                Th. Thomsen
  29    Fra besøgsprotokollen                                                 Th. Thomsen
  30    Museet lånte et fly af Flyvestation Vandel                      N.M. Schaiffel-Nielsen
  34    Drengedage i værkstedet: Tømrer værkstedet                 Harry Hansen
  42    Udpluk fra de gamle sogneindberetninger                       Ellen Hansen
           
           
1987
   3    Egnsmuseet har fået alvorligt vokseværk                        N.M. Schaiffel-Nielsen
   4    Tanker og status ved årsskiftet                                      Th. Thomsen
  13    Krig og pest hærgede Randbøl sogn                              Frithiof Pedersen
  20    Røserne i Frederikshåb plantage                                   E. Blankholm
  30    Egnsmuseet tager lærerne på skolebænken                  Th. Thomsen
  33    Årets gang i egnsmuseet                                             Th. Thomsen
  35    Tilværelsen på torveheden var ofte træls                        Gunnar Sand og Harry Hansen
  37    Der er virkelig liv i de gamle sager                                 N.M. Schaiffel-Nielsen
  42    En ansats strøtanker                                                   En langtidsledig
           
           
1988
   1    Også museer må tænke på fremtiden                             N.M. Schaiffel-Nielsen
   3    Ikke alle bryder sig om klipfisk                                       Th. Thomsen
   9    Sølvknappen                                                                 Th. Thomsen
  11    Blandt skolebørn og kunstnere i Frederikshåb                 Fra Harald Jensens dagbog
  21    Hønseristen                                                                 Th. Thomsen
  21    De vanskelige bynavne                                                  Th. Thomsen
  22    Fælles vandforsyning gennem et halvt århundrede            H. Stokholm
  31    Boganmeldelse; Vandel banen 1897-1957                        N.M. Schaiffel-Nielsen
  33    Nyt om gammelt: Bindeballe købmandsgård                    Bindeballe købmandsgård
  35    Boganmeldelse; De tog vore hjem                                  Th. Thomsen
  37 + 40    Heksen malker: og Nisserne på (ingen forslag)(sagn)    Th. Thomsen
  39    Mindeord om Egon Ravn Pedersen                                  Gunnar Sand
           
1989
   1    Samarbejdsaftalen i hus!                                                N.M. Schaiffel-Nielsen
   3    Randbøl sogns museumsforening:  formands beretning    Th. Thomsen         
  15    Et arbejdende skolemuseum                                         Karin Sørensen
  20    Da Randbøl kirke skulle rives ned                                  N.M. Schaiffel-Nielsen
  32    Stavnsbåndets ophævelse fejret i vandel                         N.M. Schaiffel-Nielsen
  35    Fortiden har det godt i Egtved kommune                         N.M. Schaiffel-Nielsen
  39    Klapjagt på Flyvestation Vandel                                     N.M. Schaiffel-Nielsen
  40    Brevveksling mellem præst og tømrer                              E. Hansen
           
           
1990
   1    Årsberetning for egnsmuseet i vandel                               Th. Thomsen
   3    Årets gang i Museumsforening                                         Herluf Petersen
   5    Det folkelige element må aldrig forsvinde                           Hasse N. Jørgensen
  10    Fattigforsorgen i Nørup - Randbøl sogn i 1800-årene          Frithiof Pedersen og Johanne                                                                                                     Bindesbøl            
  23    Egnsmuseet i vandel på vej mod de tres år                       N.M. Schaiffel-Nielsen
  28    Den tyske luftmeldekorps på staldbakkerne                      Frithiof Pedersen
  30    Hvad præsteindberetninger fortalte om de gamle gravsten  Frithiof Pedersen
        
                       
1991
   2    Forord                                                                               N.M. Schaiffel-Nielsen
   5    Ødekirkerne i Fitting og (ingen forslag)                                 Niels Jørgen Poulsen
  13    Da andelsbevægelsen for alvor kom til Randbøl sogn            N.M. Schaiffel-Nielsen
  27    Årsberetninger    N.M. Schaiffel-Nielsen
           
1992
 
  2    Forord                                                                            N.M. Schaiffel-Nielsen
   3    Spidsbarren                                                                    Hasse N. Jørgensen
   4    Egnsspillet om kartoffeltyskerne på Randbøl hede              N.M. Schaiffel-Nielsen
  22    Bygningsbevaringsprisen 1992 Bølling Ladegård                Klara Sørensen
  26    Begravelse i og udenfor Randbøl kirke                               N.M. Schaiffel-Nielsen
  30    Årsberetninger                                                                N.M. Schaiffel-Nielsen
           
1993
 
  2    Forord                                                                            N.M. Schaiffel-Nielsen
  11    Historien om lægehuset i vandel                                      N.M. Schaiffel-Nielsen
  17    Bygningsbevaringsprisen 1993: De Litchenbergsvej 17       Klara Sørensen
  20    Et nyt museum                                                              Hasse N. Jørgensen
  25    Historiske billeder til egnsmuseet                                     N.M. Schaiffel-Nielsen
  27    Dalekilde snedkeri under restaurering                               N.M. Schaiffel-Nielsen
  31    Årsberetninger                                                                N.M. Schaiffel-Nielsen
           
1994
 
  2    Forord                                                                             N.M. Schaiffel-Nielsen
  15    Chokolade og cigaretter                                                   Hasse N. Jørgensen
  22    Dengang vandel by og omegn blev beslaglagt                     N.M. Schaiffel-Nielsen
  28    Bygningsbevaringsprisen 1994: Ødegård                           Klara Sørensen
  30    Årsberetninger                                                                N.M. Schaiffel-Nielsen
           
1995
   3    Danmarks befrielse mindet i Randbøl kirke og på flyvestation Vandel    N.M.                                                                                                                        Schaiffel-Nielsen   
   8    Fakta om 4. maj komiteen                                                N.M. Schaiffel-Nielsen
  30    Årsberetninger                                                                 N.M. Schaiffel-Nielsen
           
1996
   6    Fotos fra VAF                                                                  Hasse N. Jørgensen
  11    Billedhuggeren fra (ingen forslag)                                      N.M. Schaiffel-Nielsen
  25    Årsberetninger                                                                Hasse N. Jørgensen
           
1997
   3    Bindeballe købmandsgård er flydt 100 år                            N.M. Schaiffel-Nielsen
  12    Spændende kig ind i fortiden                                            N.M. Schaiffel-Nielsen
  15    Døvstumme-undervisning i Nørup                                       Frithiof Pedersen: tegninger af                                                                                                  Erik Fogh
  20    Farvel til en museumsinspektør                                        N.M. Schaiffel-Nielsen
  26    Bygningsbevaringsprisen 1997: Grindstedvej 28                  Klara Sørensen
  28    Årsberetninger                                                                N.M. Schaiffel-Nielsen
           
1998
  21    Sprængninger på Randbøl hede                                        N.M. Schaiffel-Nielsen
  26    Bygningsbevaringsprisen 1998: Ruggårdvej 5                     N.M. Schaiffel-Nielsen
  31    Årsberetninger                                                                N.M. Schaiffel-Nielsen
           
1999
  16    Kirke og skolestier                                                          Regnar Dan Kristensen
  20    Bygningsbevaringsprisen 1999: Bramdrupvej 17                 Klara Sørensen og Kirsten                                                                                                          Rykind-Eriksen
  38    Årsberetninger                                                                N.M. Schaiffel-Nielsen
           
2000   
   3    Husmandsstedet bag bronzealderhøjen                              N.M. Schaiffel-Nielsen
  29    Bygningsbevaringsprisen 2000: Bakkegården                     Folmer Troelsen og Kirsten                                                                                                        Rykind-Eriksen
  36    Årsberetninger    Kirsten Rykind-Eriksen
           
2001    13    To liv i Vejle og Vandel- om lokal identitet                 N.M. Schaiffel-Nielsen
    26    Herfra min verden går: lokal identitet                                Kirsten Rykind-Eriksen
    33    Bygningsbevaringsprisen 2001: Ammitsbølvej 11              Kirsten Rykind-Eriksen, Birgit Peter
    36    Årsberetninger                                                               Kirsten Rykind-Eriksen
           
2002
  20    Kærlighed til den lokale mad                                                 Kirsten Rykind-Eriksen
  27    Magasinhuset er næsten færdigt                                           N.M. Schaiffel-Nielsen
  33    Mindestenen i Randbøl plantagen                                          N.M. Schaiffel-Nielsen
  43    Bygningsbevaringsprisen 2002: Tørskindvej 70                        Kirsten Rykind-Eriksen
  45    Årsberetninger                                                                     Kirsten Rykind-Eriksen
           
2003
 
17    60 års flyvehistorie i Randbøl sogn er slut                              N.M. Schaiffel-Nielsen
  37    Magasinhuset set udefra                                                      N.M. Schaiffel-Nielsen
  47    Luftvænsbeskyttelse under 2. verdenskrig                              Frithiof Pedersen
  49    Bygningsbevaringsprisen 2003: Ballevej 2                              Kirsten Rykind-Eriksen
  51    Årsberetninger                                                                     Kirsten Rykind-Eriksen
           
2004
  19    Vandel en landsby fuld af liv                                                 Tove Petersen
  31    Og så kom Prinsessen på besøg                                          N.M. Schaiffel-Nielsen
  35    Vandeksperimentarium                                                        Finn Reindahl
  41    Tidens tand gnaver i den gamle vandmølle                             N.M. Schaiffel-Nielsen
  52    Bygningsbevaringsprisen 2004: Søndergård                           Per Lorenzen
  54    Årsberetninger                                                                    Kirsten Rykind-Eriksen
           
2005
  17    Bygningsbevaringsprisen 2005: Vilhelmshus                          Jørgen Petersen
  39    Vandel flyveplads: august-oktober 1945                                 Kriminalassistent Vagn                                                                                          Rasmussen og N.M. Schaiffel-Nielsen
  51    Årsberetninger                                                                     Kirsten Rykind-Eriksen
           
2006
   3    Det tætbefolkede Randbøl sogn                                             Steen Wulff
   9    Bygningsbevaringsprisen 2006: Humlegaard                            Ejgil Knudsen
  33    Skovriderens anskudte bil på vildtparaden                              Sven Aage Hansen
  48    Årsberetninger                                                                    Steen Wulff
           
2007
  22    Mund og klovsygen i Randbøl sogn                                        Kai Kristensen
  45    Årsberetninger                                                                     N.M. Schaiffel-Nielsen
           
2008
   3    Mit liv som malerkone                                                           Tove Petersen
  37    Årsberetninger                                                                     Bente Lykkegård
           
2009
   3    Kartoffelgården i Vandel                                                        Frank Laursen
  41    Kirkeruinen i Amlund (Åst)                                                   N.M. Schaiffel-Nielsen
           
2010
   3    Egnsmuseet i Vandel fylder 80 år                                          N.M. Schaiffel-Nielsen
           
2011
  30    Jägerplatz Fitting                                                                 N.M. Schaiffel-Nielsen            
  37    Bygningsbevaringsprisen tilet smukt hus                               N.M. Schaiffel-Nielsen            
  51    Årsberetninger                                                                    N.M. Schaiffel-Nielsen