Posted by Frank Laursen (LAU)

Matr.nr. 5 b Vandel

Ejendommen er udstykket i 1854 fra matr. nr. 5a af Vandel, ejet af Peder Christensen. (den gård hvor Forsvarets Bygningstjeneste holdt til under Flyvestation Vandel).

Ejere jævnfør ”Randbøl Sogn gennem tiderne, 1983”:
                                                                                                    1854
Christian Pedersen, lyst 1859
Jf. folketælling af 1860 var Christian Pedersen 32 år, fra Fløjstrup Sogn ved Svendborg.
Hans kone Else Kirstine Nielsen 28 år var fra Nørup Sogn
Deres datter Karen Dorthea Pedersen, 2år.
Det formodes, at Christian Pedersen opførte ejendommen.

1865
Jens Andersen, lyst 1866
Jf. folketælling af 1870 var Jens Andersen 41 år, fra Givskud Sogn
Hans kone Ane Kirstine Nielsen 30 år var fra Nørup Sogn.
Søn Anders Petter Andersen, 7 år
Datter Ane Dorthea Andersen, 2 år                                                                                                                                                           
Matrikelkort over Vandel bys ejerlav. Matr. nr. 5b er den midterste af de tre nederste felter.   
                                                                                                    1886
Mads Henningsen (oplysninger savnes)

1888
Mads Henningsens enke, lyst 1914 (oplysninger savnes)

1903
Mads Christensen Nielsen (oplysninger savnes)


Ejendommens placering omkring 1880.                                                                                                                                                    1905
Christen Madsen
Skorstensfejer Christen Madsen blev født 16. september 1867 i Mogenstrup, Jebjerg Sogn, Salling som søn af limfjordsfisker Jens Madsen og hustru Maren, født Pedersdatter (La Coursdatter).
Gift 21. august 1891 i Veerst Kirke med
Marie Katrine Pedersen Østergaard, født 23. april 1870 i Veerst som datter af Gdr. P. Østergaard Madsen.

De fik sammen 11 børn, men 3 af dem døde som små. To af sønnerne Hans Peter Madsen og Marius Peder la Cour Madsen omtales under Matr. Nr. 2h af Hofmansfeldt.                                                                                                                                                                    
Ejendommens placering omkring 1930.                                                                                                                                                        
Marie og Christen Madsen


Christen Madsens forældre, limfjordsfisker Jens Madsen og hustru Maren, født Pedersdatter (La Coursdatter).     

 
Christen og Maries vielsesattest med brudgommens fars, Jens Madsen; skriftlige tilladelse til giftemålet.
                                                                                                        
Christen og Maries vielsesattest med brudgommens fars, Jens Madsen; skriftlige tilladelse til giftemålet.
                                                                                                       
Christen Madsens ejendom på Vandel Mark                                                                                                                                                  Christen Madsens barnebarn, pensioneret vognmand Kristian Østergaard Madsen har bidraget med billedmateriale og oplysningerne om familien, som han skal have stor tak for.
Han fortæller nedenfor om sin bedstefar og har udfærdiget nedenstående resumé over Christen Madsen.

Christen Madsen kørte i en periode mælketur til Dalekilde Mejeri i Randbøldal. Han var meget stor og stærk og lidt hidsig. Han læssede 40 kilos mælkespandene fire ad gangen, med to i hver hånd.

Videre fortælles, at der engang var meget koldt, mens mælkekuskene ventede på returmælken ved mejeriet. Så fandt de på at tage træskostøvlerne af og banke hinanden på ryggen og bagen med støvleskafterne, til de havde fået varmen. Dem der fik tur af Christen Madsen fik ikke kun varmen, men minder om hvordan flere dage efter.

Der lå en gravhøj på ejendommens jord, ca. 200 meter vest for bygningerne. Sønnerne Hans Peter og Mads Peter gravede denne gravhøj ud i deres ungdom (16-17 år), omkring 1920. Her fandt de et knækket bronzesværd.
Det blev afleveret til Mogens Jensen i Vandel. Mogens Jensen grundlagde Randbøl Sogns museum med sin oldtidssamling.
Det vides ikke hvor dette sværd befinder sig. Men på forespørgsel meddeler Nationalmuseet ved Anders Rasmussen, ”Danmarks Oldtid”, at sværdet ikke er registreret der. Han mener tillige ud fra oplysningerne i ”Fund og Fortidsminder170908-66”, at sværdet har været til stede mens Nationalmuseets udgravninger i Vandel fandt sted i 1944.
Bronzesværdet er pr. februar 2010 heller ikke registreret i arkiverne på museerne i Vandel og Vejle, så det er nok forsvundet.
Måske er det gået tabt i forbindelse med flytningen af Vandel museum til og fra Lindeballe Teglovn. Her blev Vandel Museums genstande opbevaret under dårlige forhold under anden verdenskrig.                                                                                                                             
Fire generationer af Christen Madsens familie.
Øverst t.v. Mie, datter af Peter Madsen t.h.Nederst t.v. Marie Madsen med barnebarnet Anna, t.h. Christen Madsen                                                                                                                                             


Uddrag af Kristian Østergaard Madsens optegnelser over familien
Christen Madsen fik tildelt 29.120 kr. for ejendommen og dens tilhørende 17.5357 kvm, jord i erstatning af den danske stat.