A-fonds / dokumenter o.lign.

pr. 26. april  2012
NB: Vi har mange flere a-fonds end de nævnte, de er blot ikke registreret i Arkibas endnu (vi arbejder ufortrøvent på sagen)

A 2482    Ahn, Sigurd Pedersen, Stationsforvalter, Postmester, Vandel   
A 0954    Almstok Missionshus   
A 1070    Andagtsbøger 1771, Thomsen, Carl Hedegård, Billund   
A 0923    Andelsmejeriet Dalekilde   
A 1090    Arne Thomsen, Mørup. Sognefortælling. bl.a. om ejd i 1840   
A 1067    Aviser, gamle hele i M 6 samling under aviser   
A 1053    Balsgaard Nielsen, Ibbe og Henning, Mariesnåde, Frederikshåb, slægtsmateriale   
A 1018    Bertelsen, William   
A 1047    Besættelsen illegale hæfter M13   
A 0975    Bindeballe Brugsforening, Bindeballe Købmandsgård   
A 0978    Bindeballe Elektricitetsforening (Transformatorforening)   
A 0998    Bindeballe Mølle   
A 0951    Bindeballe og Omegns Kvægavlerforening   
A 1098    Bredsten-Vandel Sangforening, forhandlingsprotokol m.m.   
A 1083    Bruhn, Jørgen, Snedker, Dalekilde Maskinsnedkeri, Randbøldal   
A 1086    Bygningskommissionen i Randbøl kommune, sendt til Vejle arkiv   
A 1021    Christensen, Martin og Kaj, Daldover   
A 1078    Daldover, div. matr. kort + ejendomspapirer   
A 1020    Dalekilde Mejeri   
A 0967    Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejderforbund, Randbøl afd.   
A 0971    Dansk Kvindesamfund   
A 0994    De Samvirkende Husmandsforeninger, Randbøl afd.   
A 1038    Egnsmuseet, Vandel Museum.   
A 1062    Fitting Kirke   
A 1045    Fittinglejren 1946 nu i A 1061   
A 1061    Flygtningelejren (1946)   
A 1091    Flyvestation Vandel    
A 1092    Flyvestation Vandel, matr. Kort er i A 1091   
A 0935    Frederikshåb Brugsforening, Fyhns Landhandel   
A 0933    Frederikshåb Lokalforening under Jydsk Andels Foderstofforening   
A 0973    Frederikshåb Missionshus   
A 1019    Frederikshåb Skole   
A 1035    Frederikshåb Skole, protokol 1829, 1938-40, 1893-1935.   
A 0931    Frederikshåb Transformatorforening   
A 1052    Frederikshåb, skøde og matrnr. 9 matrikel kort.  Mariesnåde   
A 1107    Guldbergsminde og Ølgård, ejendomspapirer   
A 1042    Gødding Mølle regnskabsbøger 1906-1912  afleveres til Nørup arkiv   
A 1104    Hansen, Anna P., Bindeballe   
A 1046    Hansen, Else, Vejle, private telegrammer, M1   
A 1031    Hansen, Ester og Jørgen, Bindeballe   
A 1034    Hansen, Harry, Vandel   
A 1064    Hansen, R. Klodsmager, matrikelkort 14d, Vandel m.m.   
A 1094    Hansen, Thomas, Vandel, slægtsbog   
A 1002    Hansen, Vagn Halskov   
A 0985    Hesteforsikringsforeningen for Randbøl Sogn og Omegn   
A 1029    Højsholt, 5 allierede piloter faldt, sange   
A 0955    Indre Missions Samfund, Almstok og Skjoldbjerg   
A 0957    Indre Missions Samfund, Bindeballe   
A 0918    Indre Missions Samfund, Frederikshåb   
A 0956    Indre Missions Samfund, Vandel   
A 1043    Interessentskab af Daldover Kanal fra 1879   
A 1011    Jensen, Eline, Bindeballevej 115, Bredsten   
A 1022    Jensen, Jyttes slægt   
A 1013    Jespersen, Lars Marius, Randbøl   
A 1014    Jespersen, Lars Marius, Smedeforretning, Vandel   
A 1003    Jørgensen, Morten Stokholm                  
A 0932    KFUK og KFUM Frederikshåb   
A 0928    KFUK og KFUM spejdere i Randbøl   
A 1096    Kontrabøger tilhørt Frk. Nissen, Hygum, Telefoncentralen Randbøldal   
A 1087    Kort over Egtved Kommune   
A 0990    Kvindeudvalget for Randbøl Socialdemokratiske partiforening   
A 0980    Landarbejderforbundet, Randbøl afdeling   
A 0950    Landbrugernes Sammenslutning i Vejle Amt, Randbøl afd.   
A 0922    Lassen, Søren, Daldover   
A 1008    Lauersen Pedersen, Niels   
A 0921    Lihmskov - Bindeballe Lystfiskerforening   
A 1155    Lokalarkiv og Museumsforeningssamvirket i Egtved Kommune   
A 1077    Lægehuset Vandel, Georg Ågård   
A 1069    Lærekontrakt - kemiske formler   
A 1001    Mikkelsen, Johanne Rasmine   
A 1009    Nielsen, Julin, Bøgvadvej 84, Randbøl   
A 0926    Nørup - Randbøl Sportsfiskerforening   
A 0946    Nørup Socialdemokratiske forening, stiftet i Randbøl 1895   
A 1033    Olesen, Peter, Rostrup, Gadbjerg   
A 1006    Pedersen, Andreas   
A 1120    Pedersen, Karen, Mørup, digtsamling   
A 1007    Pedersen, Mette Marie   
A 1004    Pedersen, Niels   
A 1012    Pedersen, Niels, Andreas og Jens Peder, matr. nr. 1C-6E-11B   
A 0997    Petersen, N. J. vogn- og beslagsmed   
A 0929    Pigeforeningen i Randbøl   
A 1093    Pilot Kieth Tennet, Australien, begravet på Randbøl Kirkegård   
A 1167    Randbøl Hede, fredning 1932   
A 0993    Randbøl Husholdningsforening   
A 0968    Randbøl Husmandsforening   
A 1050    Randbøl Kommune, kloakering af Daldover   
A 1051    Randbøl Kommune, protokoller, er taget til Vejle   
A 1027    Randbøl Kommune, sognekommune i nyere tid   
A 1015    Randbøl Mejeri   
A 0999    Randbøl Mølle   
A 0961    Randbøl og Omegns Jagtforening   
A 0953    Randbøl og Omegns Kontrolforening   
A 0981    Randbøl Skytte- og Gymnastikforening   
A 1049    Randbøl Sogn, korr. vedr. stier og veje, nu i A 1027   
A 0972    Randbøl Sogns Begravelseskasse   
A 0984    Randbøl Sogns Bibliotek   
A 0991    Randbøl Sogns Havekreds   
A 0979    Randbøl Sogns Hjælpe- Spare og Lånekasse   
A 1059    Randbøl sogns lokalarkiv og museumsforeningsbestyrelse   
A 0949    Randbøl Sogns Menighedssygeplejeforening   
A 0995    Randbøl Sogns og Omegns Gensidige Hjælpeforening   
A 0941    Randbøl Sogns Pensionistforening   
A 1134    Randbøl Sogns sygekasse   
A 0942    Randbøl Sogns Ungdomsforening   
A 0940    Randbøl Sogns Venstre Vælgerforening   
A 0974    Randbøl Sygekasse   
A 0944    Randbøl Vandværk   
A 0964    Randbøldal Borgerforening   
A 0986    Randbøldal Forsamlingshus   
A 0927    Randbøldal Friluftsbad   
A 0982    Randbøldal Idrætsforening   
A 0959    Randbøldal Missionshus   
A 1081    Randbøldal Transformatorforening   
A 0937    Randbøldal Vandværk - også sammenlagt med Lille Lihme Vandværk   
A 1016    Randbøldal Vandværk, Andelsselskab   
A 0962    Randbøldals Fabriks Brugsforening   
A 1005    Rasmussen, Jens Jensen   
A 0939    Samfundsrådet for det hellige Samfund, Randbøl Sogn   
A 1108    Sang Randbøldal samt afskedssang til Dr. Dahlerup   
A 0977    Selskabet til Randbøl Hedes bevarelse   
A 1089    Sergent Bernt Smith, Australien, begravet på Randbøl Kirkegård   
A 0966    Socialdemokratisk Arbejderforening for Randbøl og Omegn   
A 0976    Spareforeningen “Glædelig Jul”   
A 1060    Spidsbarren 1986-89 er nu i A 1059   
A 1099    Stavnsbåndets ophævelse vedr. 200 års jubilæet er nu i M 14   
A 1037    Thomsen, Arne, Bredsten   
A 1075    Thomsen, Hans, ejendomspapirer 1876-1931   
A 1010    Thomsen, Holger Gedegård, Lærkevej, Billund   
A 1068    Thomsen, Joh., Canada (Carl Hedegård Thomsen)   
A 1073    Thomsen, Johannes, koppeattester + dødsattest    
A 1071    Thomsen, Johannes, maskinsynsbog 1913 + div. bøger   
A 1074    Thomsen, Johannes,og ejd. papirer 1896-1917   
A 1072    Thomsen, Richard Hedegård   
A 0947    Vandel Aftenhøjskole   
A 1048    Vandel El-Service   
A 0948    Vandel Idræts- og Gymnastikforening, samt sportspladsen   
A 1110    Vandel Idrætshal   
A 0987    Vandel Missionshus   
A 1000    Vandel Mølle   
A 0958    Vandel og Omegns Gødningsforening   
A 0917    Vandel og Omegns Ungdomsforening   
A 1030    Vandel skole,Randbøl Kommune   
A 1017    Vandel Station, “Vandelgrisen” (vognkontrolbog)   
A 0943    Vandel Vandværk   
A 1100    Vandel Whistklub, foreningsprotokol   
A 0970    Vejle Amts Indkjøbsforening og Oplagsplads Randbøl Kreds   
A 0996    Vejle-Vandel-Grindsted jernbane   
A 0930    Ynglingeforeningen i Randbøl, Indre Mission   
A 1036    Aast og Omegns Mergelselskab