Posted by Celia Kempel

Registrerede malerier - pr. 1. april 2012 (kan ses på Egnsmuseet)


       
B 29501    Sørensen, Oluf              Parti af Randbøl hede
B 29502    Sørensen, Axel             Randbøldal 1897 - malet 1957
B 29503    Sørensen, Axel             Hus Rodalvej 26 Randbøldal Huset i baggrunden hedder Trasborg. - Malet i 1952
B 29504    Hedelain, Carl,              Hedeparti 1921
B 29505    Sørensen, Axel,            Randbøl kirke 1926
B 29506    Hedelain, Carl,              Nørup Kirke 1952. Gård i Forgrunden ejes af Søren Gydesen.                                                       Gård ved kirken hedder Kikkenborg
B 29507    Hedelain, Carl,              udkendt motiv, måske Vejle,  malet 1945
B 29508    Hedelain, Carl,              Randbøl Kirke - 1949
B 29509    Hedelain, Carl,              Duevej i Randbøldal. Huset til venstre er Duevej 3, oprindelig                                                        slagterforretning.
B 29510    Hedelain, Carl,              Randbøl Kirke set fra nordvest, foran kirken Jørgen Tranholms                                                      husmandssted, 1963
B 29511    Sørensen, Axel,            Randbøl Hede 1945
B 29512    Sørensen, Oluf,             Badebassin, malet i 1950erne
B 29513    Sørensen, Axel             Hedebrand, malet i 1960erne
B 29514    Sørensen, A.                Vejle å-dal syd for Jøkers fiskeri, 1950
B 29515    Sørensen, Axel,            Fugle over Randbøl Hede
B 29516    Hdelain, Carl,                Randbøl Kirke set fra øst, 1939
B 29517    Hedelain, Carl,              Selvportræt af Hedelain, 1931
B 29519    Hedelain, Carl,              Landskab med Hulvej
B 29520    Hedelain, Carl,              Skovparti
B 29521    Hedelain, Carl,              Hjortedalen
B 29522    Hedelain, Carl,              Snelandskab fra Alslev ved Varde
B 29523    Hedelain, Carl,              Kornmark i Randbøl med neg sat i skok
B 29524    Sørensen, Oluf,             Bredsten
B 29525    Petersen, J.S.C.           ukendt gård i Biersted, 1912
B 29526    Hedelain, Carl,              Hærvejgård, ejer Søren Nielsen Ståk
B 29527    Hansen, Harry               Parti fra den gamle Møllegørd i Vandel
B 29528    Hedelain, Carl,               Kaktus blomst malet fra privaten, 1963
B 29529    Hedelain, Carl,               Husmandssted i Bindeballe.Brændt 1998. Adresse:                                                                     Bindeballevej 78
B 29530    Hansen, Harry               Randbøl Hede, Staldbakkerne - 1976
B 29531    Sørensen, A                 1956
B 29532    Hansen, Harry               Randbøl Kirke, juleaften
B 29533    Sørensen, A                  Fra Voergod ved Varde
B 29534                                        Gård på Bøgvadvej i Frederikshåb
B 29535    Knudsen, Henry             Fars eg, 1935
B 29536    Kristensen, Astrid          Randbøl Kirke
B 29537    Hedelain, Carl,               Malet i 1951. Kopi af fars eg malet af Henry Knudsen i 1935
B 29538    Andersen, Vagn Åge      Randbøl Hede, 1979
B 29539    Hedelain, Carl,               Udbygninger til Det hvide Palæ
B 29540    Sørensen, Oluf               Randbøl Kirke med Kong Rans Høj set fra sydøst
B 29541    Sørensen, A                  Skovsti fra Kikkenborgvej til campingpladsen
B 29542    Sørensen, A                  Hjortedalen
B 29543    Carl Post Pedersen        Vejle å syd for Jøkers dambrug.
B 29544    Harry Hansen                 Møllestuen på Bindeballe vandmølle
B 29545    L. E. Pedersen               Stråtækt hus syd for den nedlagte Randbøl fabrik
B 29546    Møller  Rimmers søns moster    Maleri af Vandel mølle.
B 29547    O. Jensen                      Li. Lihme vandmølle
B 29548    Carl P. Hedelain             Firehøje nord for Randbøl Kirke
B 29549    Hansen, Harry                Korn mark ved Rynkenbjerg
B 29100    Pedersen, Carl Post       Skovvej
B 29551    Pedersen, Carl Post       Randbøl Hede
B 29552    Sørensen, Axel              Li.Lihme. Fabrik. Randbøldal. 1912
B 29553    Sørensen, Axel              El-master langs en vej
B 29554    Frank, Søren                 Tegning af en unavnetgivet gård i Randbøldal
B 29555    Schmidt,Cecelie            Kopi af maleri af C. Hedelain
B 29556    Sørensen, Axel              Næbbe Vandmølle, ved Børkop.
B 29557    Sørensen, Oluf              Randbøl Hede
B 29558    Hedelian, Carl. P.          Broer i Paris
B 29559    Hedelian, Carl. P.          Opstilling af kande, vase,fraugter og bøger
B 29560    Hedelian, Carl. P.          Broer i Paris
B 29561    Sørensen, Axel             Hærvejen syd for Randbøl