Posted by Svend Aage Hansen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
For at vise hvor tæt vores Savværk og Tømmerforretning i årenes løb har været forbundet med Vandel Flyveplads / Flyvestation Vandel
Kan dette illustreres på følgende vis:

I 1944 da byen var blevet evakueret, satte tyskerne to-tre ældre tyske soldater, der var uddannede snedkere, til at reparere inventar, stole m.m. og lave kasser til forskellige formål. Dette foregik i vores snedkerværksted, som de jo havde beslaglagt. Det var dygtige håndværker, og de var lykkelige for at tilbringe den sidste del af krigen her.
Da vi jo stadigværk havde reparationer og andet arbejde uden for byen (landdistrikterne og gårde her) søgte min onkel Ejner Chr. Hansen om at måtte benytte vores eget værksted. Dette blev bevilliget; men da det lå indenfor det afspærrede område, blev han udstyret med et såkaldt AUSWEIS.


Her var forskellige retningslinier, som han skulle følge. Blandt andet skulle Ausweisen hver måned stemples, ellers var det ugyldig.
--- -------------------------------------------------------------------------------------------------------
I maj 1945 var det jo nu pludselig en anden myndighed, der havde taget over, nemlig R.A.F., og han fik derfor en ny passerseddel. Nu udstedt af engelske 3. Squadron for R.A.F. Tilladelsen gjaldt adgang til savmøllen i Vandel.

Efter Krigen, da vi kom til at stå for vedligeholdelse af Flyvestationen i tømrerregi, fik vi nu nye adgangskort dertil.


Konklusionen er, at uanset hvilket land eller myndighed, der har forvaltet området, har man skullet have Ausweis, passerseddel eller adgangskort.
Der jo i realiteten er det samme.