Randbøl Sogns Lokalarkiv og Museum

Antik- Kræmmermarked,
Forenings- & Erhvervsmesse.

MØD Firehøjefolket i Vandel Idrætshal
Lørdag den 10. februar 2018 kl. 9.00 til 15.00

Se nærmere her

Tilmelding til kræmmermarkedet ERHVERV - se her
Tilmelding til kræmmermarkedet PRIVATE og FORENINGER -  se her

..............................................................................................................................................

Egnsmuseet i Vandel er pr. 1. juni 2017 blevet et totalt selvstændigt museum (Vi var tidligere en del af Vejle Museum.)


Vi vil derfor løbende udvide denne hjemmeside til fremover også at omfatte forhold omkring museets og dets udstillinger mm.


Vi passer på historien

Lokalarkivet er Randbøl Sogns fælles hukommelse og arkivet rummer en guldgrube af oplysninger om sognet - om de mennesker, der boede her og om områdets erhverv, foreninger, begivenheder, personfortællinger og meget, meget mere.


Arkivets formål

Randbøl Sogns Lokalarkiv har tre hovedformål:

  1. Indsamling af arkivalier. Vi modtager og indsamler arkivalier fra lokalområdet.
  2. Opbevaring. Forsvarlig opbevaring og arkivering som foregår efter SLA´s (Sammenslutningen af lokalarkiver i Danmark) anvisninger.
  3. Formidling. Arkivalierne er offentligt eje og skal være til rådighed i henhold til arkivlovens bestemmelser (ikke alt må offentliggøres og medarbejderne på arkivet er underlagt tavshedspligt)
Vi er i gang med at digitalisere registreringen af arkivalierne. Du kan søge i det digitalt registrerede materiale fra arkivet på Arkiv.dk .