Randbøl Sogns Lokalarkiv


VANDELGRISEN

Randbøl Sogns Lokalarkiv- og Museumsforening og Randbøl Spejderne fejrer i Fest- og Kulturugen 2017, at det er 60 år, siden Vandelgrisen kørte gennem sognet for sidste gang, og at det også er 120 år siden, der første gang kørte tog gennem sognet på jernbanen mellem Vandel og Vejle.

Se programmet her


Vi har fået en kender til at fortælle om Vandelbanen læs her

Vi passer på historien

Lokalarkiv er Randbøl Sogns fælles hukommelse og arkivet rummer en guldgrube af oplysninger om sognet - om de mennesker, der boede her og om områdets erhverv, foreninger, begivenheder, personfortællinger og meget, meget mere.


Arkivets formål

Randbøl Sogns Lokalarkiv har tre hovedformål:

  1. Indsamling af arkivalier. Vi modtager og indsamler arkivalier fra lokalområdet.
  2. Opbevaring. Forsvarlig opbevaring og arkivering som foregår efter SLA´s (Sammenslutningen af lokalarkiver i Danmark) anvisninger.
  3. Formidling. Arkivalierne er offentligt eje og skal være til rådighed i henhold til arkivlovens bestemmelser (ikke alt må offentliggøres og medarbejderne på arkivet er underlagt tavshedspligt)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Vi er i gang med at digitalisere registreringen af arkivalierne. Du kan søge i det digitalt registrerede materiale fra arkivet på Arkiv.dk .